Aanmelden

Enthousiast geworden na het bekijken van onze website?
We nodigen u van harte uit om onze school nog beter te leren kennen!

U kunt een afspraak maken met Sarike van Es (adjunct directeur) voor een rondleiding in onze school.
Dit kan telefonisch (0115 612445) of via de e-mail: sarikevanes@cbsdehille.nl

Op school kunt u ook de benodige inschrijfformulieren verkrijgen.