Ouderraad

Tal van activiteiten worden in de loop van het schooljaar door ouderraad en team ontwikkeld.

Om al die activiteiten te kunnen bekostigen, is er een ouderfonds ingesteld.

Aan ouders wordt door de Ouderraad om een ouderbijdrage gevraagd.

De ouderbijdrage is gesteld op € 25  per kind. Voor kinderen die in de loop van het jaar op school komen, bedraagt de ouderbijdrage € 2,50 per maand tot 1 juli. De totale ouderbijdrage per gezin bedraagt maximaal € 50.

Van dit geld wordt o.a. het school-, sinterklaas-, kerstfeest ( kerstboom, kerstontbijt, attenties) betaald, langdurige zieke kinderen ontvangen een attentie, er worden buitenschoolse sportactiviteiten van betaald en (gedeeltelijk) de schoolreis en het schoolkamp.

 

De ouderbijdragedie volledig  op vrijwillige basis wordt betaald en dus voor niemand verplicht is, is niet toereikend om alle activiteiten te betalen.

Daarom wordt er jaarlijks een aantal activiteiten ondernomen om aan voldoende financiën te komen. Via een brief van de penningmeester ouderraad wordt u geïnformeerd op welke manier u de bijdrage kunt betalen. Voor kinderen, voor wie geen ouderbijdrage is ontvangen, wordt echter wel de volle prijs van schoolreis en/of schoolkamp in rekening gebracht.

 

In de ouderraad hebben de volgende ouders zitting          

Berttjan Selles
(penningmeester)

 Ilse Arnold

Radhika van Damme

Suzanna de Plaa
(notulist) 

Valerie Freriks

Diana Verheij

 

 

 

Teamleden

Astrid Kramer-Dekker

Emailadres: ouderraadcbsdehille@gmail.com
Bankrekening: NL14INGB0685413020
t.n.v. ouderfonds  de Hille, Terneuzen