Verkeers Ouder Team

Graag willen wij ons even aan u voorstellen,

Ivanka v/d Velde, Sabrina Kruijshaar, Karen Wetselaar, Arianne Herrebout, Lendy van Hoeve en Debbie Elve.


Wij zetten ons in om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen in het verkeer te vergroten. 
Dit kunnen wij uiteraard niet alleen, maar doen dit in samenwerking met o.a. de school, de gemeente, de politie, de wijkraad, VeiligVerkeerNederland (VVN) en natuurlijk u, de ouders.

 

Heeft u tips of suggesties?
Laat het ons weten en stuur een mailtje naar info@cbsdehille of spreek iemand van het team aan, zodat we met z'n allen werken aan een veilige situatie op en rond school.

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Verkeers Ouders Team (VOT Team)