Overblijf

Overblijven bij T.S.O (tussen schoolse opvang)  "De Kruimelbende"

Dankzij de medewerking van een groot aantal overblijfouders kunnen de kinderen vanaf 11.45 uur worden opgevangen in onze tussenschoolse opvang “De Kruimelbende”.

Er wordt naar gestreefd de kinderen actief bezig te houden met bijv. spel(binnen of buiten), creatief bezig zijn enz…

Er zal zowel binnen als buiten steeds toezicht op de kinderen zijn. De toegang tot het plein van groep 1 en 2 zal na 11.45 uur worden afgesloten. Dit om het toezicht te vergemakkelijken. Wilt u de kinderen erop wijzen dat zij tijdens het overblijven niet van het plein afmogen en zich moeten houden aan de afspraken met de overblijfmoeders.

Voor het overblijven gelden de onderstaande tijden en tarieven

11.45 uur tot 12.15 uur: (elke dag) 11.45 uur tot 13.00 uur: (ma/di/do/vr)
Los: 1,00  Los: 1,60
kleine kaart: 15 x voor 10,50 Kleine kaart: 15 x voor 18,00
Grote kaart: 50 x voor 37,50  Grote kaart: 50 x voor 60,00 
NIEUW!! XL kaart: 140 x voor 168,00

 

Er kan 1 kaart per gezin gekocht worden.U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL78RABO014.59.55.036 van 
CBS de Hille inzake T.S.O. de Kruimelbende o.v.v. de naam van uw kind+ de groep.

Afspraken voor het overblijven

 • i.v.m.de planning minstens een dag van tevoren doorgeven indien u gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijkheid. (In uiterste noodzaak dezelfde dag voor 8.30 uur)
 • Mocht uw kind een keer niet moeten overblijven wegens ziekte of andere redenen, terwijl hij/zij wel op de lijst staat, dan graag afmelden. Dit dient te gebeuren door de ouder/verzorger! U kunt eventueel een briefje ophangen op het mededelingenbord in de overblijfruimte, het persoonlijk doorgeven aan de overblijfouder die daar rond 8.20 uur elke dag aanwezig is om e.e.a. door te geven of af te rekenen, of via de mail.
 • Het is niet de bedoeling om de kinderen “zomaar” over te laten blijven, gezien de groepsgrootte.
 • Aan-en afmeldingen graag tijdig doorgeven: voor 8.30 uur! i.v.m. plannen en overblijfouders hoeven zich niet ongerust te maken.Dit kan persoonlijk in de overblijfruimte, telefonisch of via de mail.
 • Als uw kind niet is afgemeld, maar wel op de lijst staat geldt dit wel als betalende keer.
  Als uw kind niet is aangemeld, maar wel aanwezig is, wordt dit extra in rekening gebracht.
  (het aantal T.S.O. krachten wordt aan de hand van het aantal kinderen ingezet.

 • De kinderen brengen zelf eten en drinken mee. Desgewenst kunnen ze thee krijgen.

        Ook is het mogelijk om cup a soup mee te nemen.

 • Indien u nog iets wenst door te geven of te betalen: elke dag is er een overblijfouder aanwezig in de overblijfruimte van 8.20 uur tot 8.40 uur.

 

Sabine de Pooter
611516 of msjmdep@zeelandnet.nl


Vriendelijke groeten namens het enthousiaste Kruimelbende-team!

aanmeldingsformulier voor het overblijven.