Schoolinfo

Cito-toetsen:

In de tweede helft van januari maken we een begin met de afnames van de Cito-toetsen in alle groepen.

De leerkrachten maken voor hun groep een indeling. Het zal zeker een paar weken tijd in beslag nemen.

De resultaten zullen weer te zien zijn op het digitale rapport dat de leerlingen eind februari ontvangen.