Nieuwsbrief 10, 13 januari 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we diverse ouders tijdens de nieuwjaarsreceptie gesproken en de hand geschud, maar voor degenen die er niet waren: ook u wensen we een heel goed en gezond 2017 toe!

Team

Alhoewel de vaste schoonmaakster van onze school, Ouarda, officieel geen deel uit maakt van het schoolteam, noemen we haar hier toch. Ze maakt al een aantal jaren onze school schoon en wij zijn blij met haar. Rond de herfstvakantie is ze echter met zwangerschapsverlof gegaan, waarbij het de verwachting is dat zena haar verlof (zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof) ergens in april/mei 2017 weer terug zal keren bij ons. Op 26 december jl. is ze bevallen van een gezonde zoon met de naam Siraj. We feliciteren haar en de rest van haar gezin met dit mooie bericht.

 

Terugkoppeling enquête oudergesprekken

Voor de kerstvakantie is u gevraagd, zowel per mail als enkele keren via de Nieuwsbrief, om deel te nemen aan een ouderenquête. Deze enquête hebben wij uitgevoerd n.a.v. de gewijzigde opzet van de oudergesprekken in november jl.

We gebruiken o.a. de uitkomst van deze enquête voor de organisatie van de oudergesprekken eind februari 2017.

We willen in de eerste plaats iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen, heel hartelijk danken!

Vervolgens willen u alvast een korte terugkoppeling geven van de uitkomst van de enquête:

  • De enquête is naar alle ouders gestuurd; 19 personen hebben deze ingevuld.
  • Naast het beantwoorden van de vragen, heeft ook een aantal ouders tips aan ons meegegeven. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

Vraag 1 was ‘Hoe vindt u dat u vooral geïnformeerd bent over de vernieuwde opzet?’. Uit de antwoorden bleek dat ongeveer 78 % vond dat ze voldoende tot goed geïnformeerd waren. Zie de grafiek.

 

Vraag 2 ging over het ‘zelf inplannen’; hoe dit ervaren is. Hierover kregen we hele verschillende antwoorden. Deze varieerden van ‘niet handig dat je daarvoor naar school toe moet komen of de school binnen moet stappen’, tot ‘goed’’, tot ‘moet dit in het digitale tijdperk nog via een papieren intekenlijst?’.

 

Vraag 3 ging over het tijdstip van de gesprekken. Hiervoor kon u een cijfer tussen 1 – 10 geven, waarbij 1 stond voor ‘niet prettig’ en 10 stond voor ‘zeer prettig’.

Het gemiddelde kwam uit op een 5,7. Hierbij waren uitschieters naar een 10 en uitschieters naar een 1. Ook dit is dus heel divers ervaren.

 

Bij vraag 4 had u de gelegenheid zelf opmerkingen te plaatsen.

 

Eind februari hebben we de volgende ronde oudergesprekken. Hierbij zullen een aantal zaken aangepast worden, waardoor aan een aantal bezwaren al tegemoet gekomen zal worden.

 

 

Deze zijn:

  • U hoeft niet meer naar school te komen om in te schrijven en/of een datum/tijdstip uit te kiezen. De volgende keer loopt het inschrijven via het ouderportaal van ParnasSys. U kunt dan zelf inloggen en uw keuze dus digitaal kenbaar maken.
  • Tijdens de ‘novemberronde’ waren de gesprekken op twee middagen gepland. Bij de volgende ronde zal er ook de mogelijkheid zijn om op een avond in te plannen.

 

Terugblik korfbaltoernooi

In de kerstvakantie heeft onze school met enkele teams meegedaan aan het schoolkorfbal-toernooi van de  gemeente Terneuzen. Deze deelname was niet onverdienstelijk! Er werden diverse prijzen in de wacht gesleept:

  •  2e prijs voor groep 3/4
  •  1e prijs door groep 7/8

We willen alle kinderen, die aan dit toernooi hebben meegedaan, bedanken voor hun inzet! Daarbij maakt het niet uit of je nu wel of geen prijs hebt behaald! Daarnaast willen we de ouders bedanken, die zich met de organisatie en begeleiding hebben beziggehouden!

 

Inzamelen lege cartridges en batterijen

Onze school is lange tijd een inzamelpunt geweest voor lege inktcartridges en lege batterijen. Met ingang van volgende week stoppen we het met inzamelen. Vinden we dat niet belangrijk meer? Zeker wel, maar dat hoeft niet speciaal via school te gebeuren. In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het gescheiden inzamelen van afval (waaronder dus cartridges en batterijen) en zijn er meer inleverpunten gekomen (o.a. in winkels en bij benzinestations). Dit heeft ons ertoe doen besluiten om als school met het inzamelen te stoppen. We willen iedereen, die deze zaken in de afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd, hiervoor hartelijk danken! 

Tentoonstelling ‘Ik zie, ik zie . . . wat jij niet ziet . . . ‘

Vandaag heeft de Plusklas van groep 5/6 een tentoonstelling georganiseerd over de activiteiten, waar zij de afgelopen weken over hebben gewerkt: Escher, foto’s en perspectieftekeningen. Hieronder treft u enkele foto’s aan:

 

Vakantierooster 2017 – 2018

Hieronder treft u het vakantierooster 2017 – 2018 aan. Dit rooster geldt voor alle scholen in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Herfstvakantie:                           23 t/m 27 oktober 2017               

Kerstvakantie:                            25 december 2017 t/m 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie :                      12 februari t/m 16 februari 2018           

Goede vrijdag/ 2e Paasdag:            30 maart t/m 2 april 2018                 

Meivakantie:                              23 april t/m 4 mei 2018                      

Hemelvaartsdag en vrijdag erna      10 en 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag:                    21 mei 2018

Zomervakantie                            9 juli t/m 17 augustus 2018              

 

Agenda

donderdag

19   januari

schoolfotograaf

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille