nieuwsbrief 10, 2 februari 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij treft u de Nieuwsbrief aan. Mocht u naar aanleiding van het lezen hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag.

 

Team

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u verteld over de gezondheidssituatie van meester Peter. Het gaat steeds meer de goede kant op met hem. Meester Peter is inmiddels dagelijks voor korte of langere tijd op school en pakt ook steeds meer taken op. We hopen dat hij gauw weer helemaal voor zijn eigen klas kan staan.

 

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • Afgelopen dinsdagavond zijn de MR’en van de drie fusiescholen door de projectgroep voorgenomen scholenfusie bijgepraat over de stand van zaken.
  • In de week voor de kerstvakantie is door de algemeen directeur van ProBaz, dhr. Levien Hamelink, met alle leerkrachten van de Hille een individueel gesprek gevoerd. Tijdens een ingelaste teambijeenkomst op 1 februari jl. is hiervan een terugkoppeling gegeven.

 

Atletiekclinics

De groepen 3 – 8 hebben een aantal weken een atletiekclinic gevolgd in de gymzaal aan de Merwedelaan.

Adreswijziging kantoor Scholengroep ProBaz

Afgelopen donderdag zijn de medewerkers/sters van ProBaz verhuisd naar een nieuw adres:

Oostelijk Bolwerk 9 (2e verdieping)

4531 GP  Terneuzen

Kerk en school

In het kader van ‘kerk en school’ heeft afgelopen donderdag

ds. Smeets een bezoek gebracht aan groep 4b/5. Hieronder

een paar reacties van kinderen:

  • Sanne: ‘Het bezoek was leuk. Het is altijd goed om iets meer

te weten over wat er in de kerk gebeurt’.

  • Priscilla: ‘Ik vond het leuk met de dominee. Hij heeft goed

uitgelegd wat voor een werk de dominee allemaal doet. We hebben ook een lied gezongen. Hij vond het lied wel mooi.

 

Agenda

 

woensdag

  7 februari

Bingo

vrijdag

  9   februari

Kijkochtend   groepen 1 – 8

12   – 16 februari

Voorjaarsvakantie

woensdag

 19 februari

Hoofdluiscontrole   alle groepen

vrijdag

 23 februari

Nieuwsbrief

maandag

 26 februari

Start   paasactie OR

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille