Nieuwsbrief 1, 1 september 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

De eerste schoolweek zit er alweer op! Wat is die week snel gegaan. We waren blij dat we iedereen afgelopen maandag weer op school konden begroeten.

Natuurlijk is zo’n eerste schooldag enorm spannend, zowel voor de kinderen en hun ouders als voor de leerkrachten. Zover wij kunnen overzien, is alles gelukkig goed verlopen. Mocht dat in uw beleving anders zijn, dan horen we dat graag.
Dit wordt waarschijnlijk een gedenkwaardig schooljaar. Vorige week donderdag hadden we als team de startvergadering en toen hebben we met elkaar geconstateerd dat dit weleens de laatste startvergadering in deze samenstelling zou kunnen zijn. Immers, dit schooljaar start het fusie-onderzoek en dat zou kunnen resulteren in een scholenfusie per 1 augustus 2018. U ziet dat we een paar slagen om de arm houden, want het is allemaal nog niet definitief. Het fusie-onderzoek gaat natuurlijk wel van start, met de intentie om te fuseren. Maar voordat het zover is, moeten er nog wel een aantal beslissingen worden genomen. We houden u hiervan op de hoogte!

We wensen iedereen een heel goed en fijn schooljaar toe!

 

Scholenfusie

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we als team de ‘kick off’ van het onderzoek naar de voorgenomen scholenfusie gehad. De drie schoolteams (de Geule, de Meerpaal, de Hille), de beide algemeen directeuren (van ProBaz en van Perspecto) en de fusiebegeleider (dhr. Jan Ennik) waren hierbij aanwezig.

We hebben elkaar informatie gegeven over onze eigen school en hebben in alle drie de scholen een kijkje genomen. Voor heel wat leerkrachten was dit de eerste keer dat ze ‘bij de buren gingen gluren’.

Dinsdagmiddag a.s. komt de projectgroep scholenfusie (bestaande uit de directies van de drie scholen en de fusiebegeleider) voor het eerst bij elkaar. Er worden dan afspraken gemaakt over het fusietraject (waaronder: communicatie en invulling werkgroepen).

Scalda

Dit schooljaar zal het Scalda een tweetal lokalen van ons gebruiken (vandaar ook dat groep 4b/5 nu in een ander lokaal zit en dat groep 8 van een andere ingang gebruik maakt).

Het Scalda maakt gebruik van twee lokalen op de benedenverdieping. In de zomervakantie heeft de verhuizing plaatsgevonden; afgelopen week hebben we een aantal praktische afspraken met elkaar gemaakt.

De volgende zaken zijn van belang om te weten:

  • Op maandag t/m donderdag zijn de lokalen alleen de ochtenden in gebruik; op vrijdag zijn ze de hele dag in gebruik (dus ook ’s middags). Dit onder voorbehoud; het is mogelijk dat dit in de loop van het schooljaar nog gewijzigd wordt.
  • De lestijden zijn van: 08.30 – 12.00 uur en van 12.30 – 15.30 uur.
  • Een groep zit de hele ochtend of hele middag in hetzelfde lokaal, zodat er niet elk uur gewisseld hoeft te worden.
  • De leerlingen die hier komen, doen de opleiding ‘onderwijsassistent’; zij zijn dus gericht op de leeftijdsgroepen van de basisschool.
  • Zij zetten hun fiets bij het Scalda neer en komen hier lopend naar toe. Dit betekent dat zij geen fietsen bij ons hoeven te stallen.
  • De leerlingen mogen bij ons op het plein niet roken.
  • Als zij tussen de lessen door even naar buiten gaan, dan maken ze gebruik van het deel van het plein bij de ingang aan de IJsselstraat.
  • De leerlingen van het Scalda maken gebruik van een eigen toiletgroep.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan even contact op met Sarike of Ben.

Stagiaires

Zoals het er nu uitziet, krijgen we dit schooljaar een tweetal stagiaires. Het is mogelijk dat dit aantal zich in de loop van dit schooljaar nog uitbreidt. Voorlopig gaat het om

  • groep 1/2      -        Raïsa de Kraker                 -        maandag (v.a. 11/09)
  • groep 3/4a    -        Sidney Laurens                  -        donderdag (v.a. 5/10)

Informatieavond ouders/verzorgers groep 8

Op dinsdagavond 12 september om 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8. Deze avond wordt op school gehouden. De ouders/verzorgers van groep 8 hebben hierover al eerder een mail van meester Peter ontvangen.

Kennismakingsgesprekken

Op dinsdag 26 september en donderdag 28 september vinden de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. U ontvangt hierover later meer informatie.

Schoolgids/kalender

Als het goed is, dan heeft u afgelopen maandag de nieuwe schoolkalender ontvangen. Op verzoek hebben wij de lay-out van deze kalender aangepast, zodat er nu meer ruimte is om zelf notities te maken. Mocht u de kalender niet ontvangen hebben, wilt u ons dat dan laten weten?

Parro

Er gaat natuurlijk niets boven persoonlijk contact! Laat dat duidelijk zijn. Maar gelukkig zijn we niet alleen daarvan afhankelijk, want dan zou de communicatie heel wat minder snel verlopen (hoe deden ze dat vroeger eigenlijk, vraag je je weleens af). Mededelingen doen wij middels de tweewekelijkse nieuwsbrief, mails, WhatsApp en soms via twitter. Allemaal om ervoor te zorgen dat mededelingen ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming aankomen.
Daar voegen we dit schooljaar een nieuw middel aan toe: Parro.
Dit communicatiemiddel is gekoppeld aan ParnasSys en lijkt op WhatsApp. Het is overigens gratis. Als het goed is, heeft u deze week van de leerkrachten, waar uw zoon/dochter bij in de klas zit, een uitnodiging ontvangen om ‘te koppelen’. Het is wel belangrijk dat u deze uitnodiging accepteert.

Uiteraard bent u dit niet  verplicht, maar dan bestaat er de mogelijkheid dat u informatie specifiek vanuit die groep, mist. Mocht u vragen hebben over Parro, neemt u dan contact op met meester Peter.

Fruitdagen

Evenals vorig schooljaar zijn de dinsdag en donderdag een ‘fruitdag’. Dit betekent dat er die dag geen koekjes e.d. meegenomen dienen te worden.

Sociaal-emotioneel leren

Dit schooljaar zijn we gestart met de methode ‘Kwink’, een methode voor ‘sociaal-emotioneel leren’. Het is een online methode voor de groepen 1 – 8, waarbij met name de items ‘burgerschap’, ‘sociale integratie’  en ‘mediawijsheid’ aan de orde komen.

Het NJI (=Nederlands Jeugd Instituut) beoordeelt voor het ministerie van OC&W diverse methodes op dit gebied en Kwink is daarbij positief beoordeeld.

U zult wellicht gemerkt hebben dat de leerkrachten ’s morgens bij de deur van hun lokaal staan om de kinderen persoonlijk te begroeten. Op die manier hebben leerkracht en kind ’s morgens meteen even direct contact (één van de concrete uitwerkingen vanuit Kwink).

We willen u er daarbij tevens aan herinneren dat we het belangrijk vinden dat de leerkrachten  ’s morgens, bij de start van de schooldag, meteen alle aandacht hebben voor de kinderen. Wilt u hiermee rekening houden? Als u een korte mededeling heeft voor de leerkracht dan is dat geen probleem, maar als het een wat langere boodschap is, dan graag een afspraak maken of het aan het eind van de dag even tegen hem of haar zeggen.

‘Noodkleding’

Soms gebeuren er kleine ongelukjes, waarbij het even handig is dat kinderen iets schoons aantrekken. Mocht u thuis nog iets hebben liggen, wat wij kunnen gebruiken, dan houden we ons aanbevolen! We denken met name aan: sokken, ondergoed en korte broeken voor jongens van groep 1 t/m 3.

Agenda
 

maandag

  4 september

MR-vergadering

dinsdag

12 september

Informatieavond   groep 8

vrijdag  

15   september

Theatervoorstelling   start ‘Kerk en school’; groepen 6, 7 en 8

 

 

Nieuwsbrief

dinsdag

26   september

Kennismakingsgesprekken  

donderdag

28   september

Inloopspreekuur   GGD

 

28   september

Kennismakingsgesprekken

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille