Nieuwsbrief 12, 10 februari 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

 

CITO-toetsen

Deze weken staan in het teken van de CITO-toetsen. U zult dat ongetwijfeld gehoord hebben van uw zoon/dochter. Voor ons zijn de uitslagen een belangrijk ijkpunt, omdat we daarop ons onderwijsaanbod voor de komende periode kunnen afstemmen. Dinsdag a.s. worden de resultaten per groep besproken. Dit gebeurt in een gesprek met de leerkracht, Sarike van Es (als Intern Begeleider) en Ben Hofsink (als directeur). Dit is een van de instrumenten om een optimale afstemming te krijgen van het onderwijsaanbod. We toetsen dus niet om het toetsen, maar om ieder kind dat te geven, wat hij of zij nodig heeft.

 

Leerkrachtvaardigheden

Een ieder die een beetje bekend is in ‘onderwijsland’ weet het: ‘de leerkracht doet er toe!’ Oftewel, de onderwijsvaardigheden van leerkrachten zijn ontzettend belangrijk. Een bekende uitspraak is dan ook: ‘Beter een ouderwetse lesmethode en een goede leerkracht dan een moderne lesmethode en een slechte leerkracht’.

Daarom investeren we ook in de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerkrachten. Dit doen we niet als school alleen; dit is één van de speerpunten binnen ProBaz.

Misschien heeft u van uw zoon/dochter al eens de opmerking gehoord: ‘Hè, juf Sarike en/of meester Ben waren vandaag een poosje in de klas’. Dat kan dan kloppen. Juf Sarike en meester Ben hebben de afgelopen weken diverse klassenbezoeken gebracht. Na elk bezoek volgt er een nagesprek met de desbetreffende juf of meester. We bespreken dan wat er goed ging en wat ons is opgevallen; daarnaast geven we tips.

Dit alles in het kader van ‘De leerkracht doet er toe!’.

 

Oudergesprekken

Op dinsdagmiddag-/avond 21 februari en donderdagmiddag-/avond 23 februari worden de 10-minutengesprekken gehouden.

Zoals u ziet is er deze keer, in tegenstelling tot de vorige keer, ook gelegenheid om op een avond in te schrijven.

Dat inschrijven gebeurt digitaal, via het ouderportaal van ParnasSys. U ontvangt daarover komende week verdere informatie, dus houdt uw mail goed in de gaten!

 

‘Wandelen voor Water’

Op woensdag 22 maart doet onze school mee aan de actie ‘Wandelen voor Water’. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u hierover nadere informatie + de sponsorlijsten.

Agenda
 

maandag

13   februari

MR-vergadering

 

dinsdag

21   februari

10-minutengesprekken

 

donderdag

23   februari

10-minutengesprekken

 

vrijdag

24   februari

rapporten   mee

 

27   februari – 3 maart

voorjaarsvakantie

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille