Nieuwsbrief 13 (23 februari 2017)

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

In de afgelopen week zijn de oudergesprekken geweest. We hopen dat deze gesprekken aan uw verwachtingen hebben voldaan. Mocht dat niet zo zijn, dan horen we dat graag.

Daarnaast hadden we met betrekking tot het inschrijven een nieuwe opzet (digitaal; via het ouderportaal van ParnasSys). Bij alles wat je voor het eerst doet, heb je te maken met ‘kinder-ziektes’, dus dat was nu ook het geval. Ook deze ronde gaan we als team weer evalueren en proberen we eventuele knelpunten op te lossen. Mocht u nog opmerkingen hebben, wilt u ons die dan laten weten?

 

Welkom

Afgelopen maandag startte er een nieuwe leerling in groep 6: Nikki Donze. Zij komt over van de Oude Vaart. De ouders van groep 6/7a waren hierover al eerder geïnformeerd. Nikki, hartelijk welkom op de Hille; we hopen dat je snel bij ons gewend bent.

 

Binnenbrengen kinderen

Niet iedereen heeft meer scherp wat ook alweer de afspraken zijn met betrekking tot het binnenbrengen van de kinderen (zowel ’s morgens als ’s middags). Hieronder zetten we ze nog een keer op een rijtje:

  • groep 1         -        de kinderen mogen in de klas gebracht worden
  • groep 2         -        de kinderen mogen tot aan de klasdeur gebracht worden (dus niet

in de klas)

  • groep 3 t/m 8 -        de kinderen blijven buiten en mogen naar binnen als de bel

geklonken heeft

 

Vakantierooster volgend schooljaar

Kortgeleden stond er in de krant dat er wat onduidelijkheid heerste betreffende het vakantierooster voor het volgende schooljaar: 2017 – 2018. Die onduidelijkheid heerste met name rond de herfstvakantie. We hadden het vakantierooster al in de nieuwsbrief van            13 januari 2017 opgenomen, maar voor alle zekerheid vermelden we het hieronder nogmaals. Let u daarbij vooral op de datum van de herfstvakantie!

 

Herfstvakantie:                           23 t/m 27 oktober 2017               

Kerstvakantie:                            25 december 2017 t/m 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie:                       12 februari t/m 16 februari 2018           

Goede vrijdag/ 2e Paasdag:            30 maart t/m 2 april 2018                 

Meivakantie:                              23 april t/m 4 mei 2018                       

Hemelvaartsdag en vrijdag erna      10 en 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag:                    21 mei 2018

Zomervakantie                            9 juli t/m 17 augustus 2018              

 

Informatie voorgenomen fusie

U heeft al enige tijd geen informatie ontvangen betreffende de voorgenomen fusie tussen de scholen ‘de Geule’, ‘de Meerpaal’ en ‘de Hille’. Reden hiervan is dat er nog steeds geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te melden zijn. Toch staat alles al enige tijd in de startblokken om te beginnen met een fusie-onderzoek.

 

De besturen van de scholen zijn met elkaar in overleg over het ‘Voorzieningenplan’ voor heel Terneuzen; daar vormt deze voorgenomen fusie een onderdeel van. Zodra er groen licht komt, gaan we met het fusie-onderzoek van start. We verwachten over niet al te lange tijd een reactie.

Daarnaast krijgen we met een zekere regelmaat de vraag of er op onze school nog gekeken gaat worden naar de huidige schooltijden: de huidige schooltijden handhaven, overgaan tot een continurooster of overgaan naar nog een ander model.

Op dit moment zijn hierover nog geen besluiten genomen. Deze vraag wordt namelijk meegenomen in het fusie-onderzoek.

Nu kunnen we ons voorstellen dat u, dit gelezen hebbend, zegt: ‘Nu weten we nog niks’. Dat klopt, maar we wilden bovenstaande info toch doorgeven aan u, zodat u weet dat de voorgenomen fusie nog steeds op de agenda staat.

 

‘Wandelen voor Water’

 

Op woensdag 22 maart doet onze school mee aan de actie ‘Wandelen voor Water’. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u hierover nadere informatie + de sponsorlijsten.

Agenda

27   februari – 3 maart

Voorjaarsvakantie

woensdag

08   maart

Luizencontrole  

 

woensdag

15   maart

Bingomiddag

 

vrijdag

17   maart

Nieuwsbrief  

 

woensdag

22   maart

Sponsoractie   ‘Wandelen voor Water’; groep 1 – 8

 

donderdag

23   maart

Inloopspreekuur   jeugdverpleegkundige GGD; 14.45-15.30 uur

 

 

 

 Het team van CBS de Hille wenst u allen een hele fijne voorjaarsvakantie!

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille