Nieuwsbrief 13, 23 maart 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

We bereiden ons voor op het Paasfeest. Dat doen we door er in de klas aandacht aan te schenken. Het Paasfeest is een indrukwekkend feest: eerst op Goede Vrijdag de kruisiging en dood van Jezus Christus en dan met Pasen Zijn opstanding uit de dood. We begrijpen niet hoe dit kan, maar we mogen het wel geloven. Het is ook de kern van ons christelijk geloof.

 

We maken een bruggetje naar volgend schooljaar. Als de fusie daadwerkelijk doorgaat, dan hebben we hierin een enorme uitdaging:
hoe gaan we en hoe kunnen we dit inpassen in de nieuwe school? Iets, waar de werkgroep identiteit nadrukkelijk mee bezig is. Heeft u hier vragen over of heeft u suggesties, spreek de werkgroepleden aan. Wie zitten er ook alweer in die werkgroep namens onze school: Petra de Feijter, Kenneth van Rie, juf Anita, juf Eva en juf Sorlina.

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • In de vorige Nieuwsbrief en in fusieflits 5 is gemeld dat het Fusierapport bij de MR ligt; zij gaan zich hierover een mening vormen. Wilt u alvast donderdagavond 12 april in uw agenda noteren? Er wordt op die avond op de drie afzonderlijke scholen een informatie-avond gehouden voor ouders/verzorgers. U ontvangt tegen die tijd nog een officiële uitnodiging.

 

‘Leesoma’

Sinds maandag 12 maart komt er regelmatig een ‘leesoma’ op school. Zij geeft extra leeshulp in de groepen 3/4a en 4b/5. Haar naam is Marina de Reus. Hartelijk welkom, Marina!

 

Hoofdluisprotocol

Naar aanleiding van de laatste hoofdluiscontroles hebben we als directie en coördinator hoofdluisouder-team om de tafel gezeten. We hebben het bestaande protocol doorgenomen en, waar nodig, aangepast. Momenteel ligt het bij de medezeggenschapsraad. Daarna zullen we het protocol en de bijbehorende ouderbrieven naar u mailen.

 

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april organiseren we met de drie scholen (de Geule, de Hille en de Meerpaal) samen de koningsspelen. U ontvangt hierover tegen die meer informatie, maar het is al wel goed om het volgende te weten:

  • Voor alle groepen (groep 1 t/m 8) geldt dat we ’s morgens op de gebruikelijke tijd starten, maar dat ook alle groepen om 12.15 uur uit zijn.
  • Alle kinderen hebben dan al op school geluncht.

 

Schoolreis

Op donderdag 24 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. U hoort nog wat de bestemming zal zijn, maar in ieder geval gaan de groepen 1 t/m 3 gezamenlijk; dat geldt ook voor de groepen 4 t/m 7.

De kinderen van groep 8 zijn die dag vrij.

 

Opbrengst paasactie OR

In de afgelopen heeft de OR weer een ‘paasactie’ gehouden. De kinderen hebben paaseitjes verkocht. Wij hopen dat u hiervan grote hoeveelheden heeft ingeslagen, want ze smaken overheerlijk!

Aan het eindbedrag te zien, lijkt dat gelukt te zijn. De opbrengst bedraagt € 402,35. Dit wordt besteed aan de bestrijding van de onkosten van het nog te organiseren ‘eindfeest’. Over het ‘hoe en het wat’ hoort u later.

We willen iedereen hartelijk danken: OR, kinderen en al degenen, die de paaseitjes hebben gekocht!

 

Ingezonden bericht

Mee-zingspektakel ‘de Liedjescaravaan’

Sluit je aan bij de “De Liedjeskaravaan” en geniet van een muzikaal feest met bekende christelijke kinderliedjes. We duiken samen onder in het avontuur van “Jona en de Walvis”. De liedjes zijn bekend voor jong en oud, iedereen is dus van harte welkom om dit nieuwe meezing-spektakel mee te beleven!

Wat kun je verwachten?
Tijdens “De Liedjeskaravaan” kun je, onder leiding van William Wixley en Ilse Bevelander, heerlijk meezingen met de bekendste christelijke kinderliedjes. Zing samen met je vriendje, vriendinnetje, papa, mama, opa en oma, buurjongetje of buurmeisje je keel schor. “Gouwe ouwe” klassiekers zorgen voor een feest van herkenning, afgewisseld met de bekendste liedjes van deze tijd. De sfeer is vergelijkbaar met de Wereldreis-concerten van Trinity en Elly & Rikkert. Met muziek van bijvoorbeeld Marcel & Lydia Zimmer, Elly & Rikkert, Opwekking for Kids en uit de Youth-for-Christ bundel. Een bekend bijbelverhaal loopt als een rode draad door het programma.

Speciaal programma

Speciaal voor deze middag in Terneuzen valt er, na het programma van de Liedjeskaravaan, nog te genieten van de kindervoorstelling 'Kees en Mees' van theatergroep 'Over Schapen Enzo'. Een voorstelling gebaseerd op en verhaal van Godfried Bomans, over het wonder van de natuur.

Zaterdag 21 april 2018 in de Goede Herderskerk om 15.00 uur

Kaarten zijn te verkrijgen via www.truetickets.nl

 

Met vriendelijke groet,

Leontien Slabbekoorn-de Muijnck

Jeugdwerker PG Terneuzen

Mob :06-20804451

www.pgterneuzen.nl       

www.facebook.com/jop.terneuzen

 

 

 

 

Agenda

 

maandag

 26 maart

MR-vergadering

donderdag

 29 maart

Paasviering

30   maart – 2 april

Goede   Vrijdag vrij en 2e Paasdag vrij

vrijdag

   6 april

Nieuwsbrief

donderdag

 12 april

Informatieavond   voorgenomen fusie voor ouders/verzorgers

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille