Nieuwsbrief 15, 31 maart 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Traditiegetrouw is het de komende maand weer een maand vol met allerlei activiteiten. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via de geëigende kanalen: website, mails, nieuwsbrief en twitter.

 

‘Wandelen voor Water’

Wat een enthousiasme zagen we bij dit project! Geweldig, zoals iedereen zich ingespannen heeft!

We hebben nu gevoeld hoe het is om zo lang met water op je rug te moeten lopen en zijn blij dat wij thuis een kraan hebben, waar het water uitkomt. Het is knap dat de kinderen deze waterdragerij volhielden, maar voor ons was dit maar één keer. In arme landen doen ze dit elke dag.

We zijn trots op de kinderen dat ze de wandeling volbracht hebben. Het resultaat mag er dan ook zijn . . . . dit project heeft € 1845,69 opgeleverd! Complimenten!!
Dit betekent dat er nu in Liberia nieuwe waterpompen geïnstalleerd kunnen worden.

Schoolfruit

Deze week (4, 5 en 6 april) krijgen de kinderen voor het laatst fruit aangeboden via het EU-schoolfruitproject.
Daarna, dus vanaf dinsdag 11 april, blijven de dinsdagen en donderdagen onze ‘fruitdagen’.
We verwachten dan ook dat de kinderen op die dag fruit (of groente) meenemen voor in de ochtendpauze.
Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen kunt u zelf kijken wat u uw kind mee wilt geven als pauzehap (uiteraard mag dit ook fruit zijn, maar het hoeft niet.)

 

Filmfestival

Op dinsdagmiddag 4 april gaan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 naar het Filmfestival. Zij vertrekken om 13.15 uur vanaf school en zijn voor 15.15 uur weer terug. Het vervoer is inmiddels geregeld.

Op woensdagochtend 5 april gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 5 naar het Filmfestival. Zij vertrekken om 09.00 uur en zijn voor 11.45 uur weer terug op school. Ook voor hen is het vervoer geregeld.

Techniekochtend meisjes groep 7a, 7b, 8

Op donderdag 13 april gaan de meisjes van de groepen 7a, 7b en 8 naar een Techniekochtend. Deze wordt gehouden in het Industrieel Museum te Sas van Gent. Zij worden er met de ‘techniekbus’ naar toe gebracht en weer naar school teruggebracht. De meisjes zijn daar de hele ochtend en zullen daar ook een lunch krijgen. Betekent dus dat zij tussen de middag niet op school of thuis zijn. We verwachten ze rond 14.00 uur weer op school.

Schoolreisje

Op donderdag 22 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. U hoort nog waar ze naar toe gaan, maar in ieder geval willen we u alvast melden dat de kinderen van de groepen 1 t/m 3 een andere bestemming hebben dan de kinderen van de groepen 4 t/m 7.

 

Let op!

Na schooltijd lopen er nogal eens kinderen op het dak van het fietsenhok. Dit is op zich verboden. Onder schooltijd mogen de kinderen niet op dak lopen. Dat mogen ze ook na schooltijd niet, maar het gebeurt dan wel. Ze lopen niet alleen op het dak om er een bal vanaf te halen, maar doen ook tikspelletjes op het dak. We willen u erop wijzen dat, mochten er na schooltijd ongelukken gebeuren, de school hiervoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor is.

 

Voorjaar!

Aan de buitenactiviteiten is het duidelijk te merken . . . het is voorjaar! De kinderen genieten weer volop van de zandbak.

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen gehouden. U heeft hierover op 17 maart jl. een mail ontvangen. Mocht u die mail niet meer hebben, laat u ons dat dan weten. We zullen u deze mail dan nogmaals sturen. In die mail werd een oproep gedaan voor hulpouders.

We hebben nog heel veel hulpouders nodig! Dit geldt voor zowel de groepen 1 t/m 5 als voor de groepen 6 t/m 8. Als u zich wilt aanmelden voor hulpouder of als u eerst informatie wenst, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar juf Veerle: veerlesinke@cbsdehille.nl

 

 

 

 

Agenda

maandag

  3 april

MR-vergadering

dinsdag

  4 april

Filmfestival;   groep 6 t/m 8

woensdag

  5 april

Filmfestival;   groep 1 t/m 5

donderdag

13   april

Techniekochtend;   meisjes groep 7a, 7b, 8

donderdag

13   april

Paasviering

vrijdag

14   april

Nieuwsbrief

14   april – 17 april

Goede   vrijdag / 2e paasdag

24   april – 5 mei

Meivakantie

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille