Nieuwsbrief 1, 5 september 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Normaliter ontvangt u de nieuwsbrief op vrijdag, maar vanwege de start van het nieuwe schooljaar, ontvangt u deze keer de nieuwsbrief vandaag al.

 

Dat was vanmorgen best even spannend voor iedereen: voor de kinderen, hun ouders, maar ook voor de juffen en meesters. De eerste schooldag na de zomervakantie geeft toch altijd net iets extra spanning. Logisch, we hebben elkaar 6 weken niet gezien en dan is het toch weer even wennen.

 

Sommigen zullen met enige weemoed terugkijken op de afgelopen vakantieweken, maar er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die blij zijn dat de scholen weer begonnen zijn. Immers, vanaf dat moment keert het dagelijkse ritme ook weer terug in de gezinnen.

We hopen dat iedereen kan terugkijken op een goede en fijne zomervakantie. We zijn in ieder geval blij dat we alle kinderen en ouders vandaag weer in goede gezondheid mochten begroeten.

Daarnaast hopen we op een goede samenwerking tussen u, als verzorgers/ouders van de kinderen, en school. Mocht u vragen hebben of tegen zaken aanlopen die voor u niet duidelijk zijn . . . blijf er niet mee rondlopen, maar trek op tijd aan de bel!

 

Als leerkrachten zijn we vorige week al gestart met de voorbereidingen: de klassen opnieuw inrichten, allerlei administratieve zaken op orde maken, enz, enz. Afgelopen donderdagochtend hadden we ons eerste teamoverleg van dit schooljaar.

 

De laatste maanden van het vorige schooljaar zijn anders verlopen dan we allemaal gedacht hadden: we doelen op het onverwachte vertrek van meester Adriaan. U heeft nog voor de zomervakantie afscheid van hem kunnen nemen.

De definitieve directie-invulling zal in de loop van dit schooljaar duidelijk worden. In ieder geval tot aan de kerstvakantie zal ik (Ben Hofsink) werkzaam zijn als directeur a.i.

 

Team

 • Meester Peter neemt dit schooljaar op de woensdagen ouderschapsverlof op. Dit betekent dat hij de woensdagen niet op school is. Hij wordt dan vervangen door juf Marianne Westers
 • Vanaf volgende week is juf Nina Hamelink op maandag en donderdag bij ons op school. We horen u denken: ‘He, juf Nina? Maar we hebben vorig schooljaar toch afscheid van haar genomen?’. Dat klopt, maar vanwege de sluiting van het AZC/TEC (waar zij zou gaan werken), is zij in ieder geval tot aan de herfstvakantie bij ons op school. Op maandag vervangt zij juf Sarike in groep 3 en op donderdag juf Michelle in groep 4/5.

 

Hoofdluiscontrole

Op woensdag 7 september a.s. wordt er weer een hoofdluiscontrole gehouden op school. Wilt u hiermee rekening houden? Dus bij de kinderen graag geen ingewikkelde haarvlechten, veel gel, enz. aanbrengen.

 

 

 

 

Stagiaires

Ook dit schooljaar komen er de nodige stagiaire bij ons op school. Hierbij een overzicht:

 • groep 1/2     -        Jasmijn Hamelink               -        maandag
 • groep 3        -        Reinout den Hollander        -        maandag
 • groep 4/5     -        Demi van Campenhout       -        dinsdag en donderdag
 • groep 7/8     -        Alonso Slock                     -        dinsdag en donderdag

 

De meeste stagiaires starten in de tweede schoolweek met hun stages.

 

Informatieavond ouders/verzorgers groep 8

Op maandagavond 19 september om 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8. Deze avond wordt op school gehouden.

 

Kennismakingsgesprekken

Op dinsdag 27 september en donderdag 29 september vinden de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. U ontvangt hierover later meer informatie.

 

Overblijven

Als de overblijfdagen van uw kind(eren) voor dit schooljaar veranderd zijn en u heeft dat nog niet doorgegeven, wilt u dit dan z.s.m. doen richting Sabine de Pooter msjmdep@zeelandnet.nl?
Als u niets laat weten, dan wordt er vanuit gegaan dat er geen wijzigingen plaatsvinden.

Schoolgids/kalender

De nieuwe schoolgids en kalender ontvangt u binnenkort.

 

Welke ingang moet er gebruikt worden?

Van sommige ouders kregen we de vraag welke ingang de kinderen ’s morgens moeten gebruiken. Hierbij een overzicht:

 • groep 1, 2 en 3       -        kleuteringang
 • groep 4, 5, 6 en 7a  -        hoofdingang
 • groep 7b en 8                  -        ingang IJsselstraat
      
      

 

 

Agenda

woensdag  

7   september

Luizencontrole

vrijdag  

9   september
  08.15 – 09.00 uur

Inloopochtend   in alle klassen