Nieuwsbrief 16, 18 mei 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Komende zondag vieren we het Pinksterfeest. Voor veel mensen een wat ongrijpbaar feest. Bij Kerst is het nog duidelijk: de zoon van God, Jezus Christus, is geboren. Maar wat moet je met het Pinksterfeest? In de klassen hebben we er aandacht aan geschonken en geprobeerd het duidelijk te maken aan de kinderen: de uitstorting van de Heilige Geest op aarde. Op die manier blijven we verbonden met Jezus Christus, die tijdens de hemelvaart terug ging naar de hemel.

 

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • We hadden gehoopt dat deze week alle MR’en duidelijkheid zouden kunnen geven over hun standpunt t.a.v. de voorgenomen scholenfusie. Dat is helaas niet gelukt; we gaan er vanuit dat dit volgende week wel het geval zal zijn. Zodra daarover meer duidelijk is, zullen we u dat uiteraard laten weten.
  • De praktische voorbereidingen lopen desondanks wel gewoon door.

 

2e Goede Doelenactie

Vorige week heeft u via Parro het bericht ontvangen dat onze tweede Goede Doelenactie van dit schooljaar gehouden wordt van 14 – 25 mei. Het gaat om de Voedselbank en in die periode kunt u uw boodschappen inleveren op school, in de grote hal en in de hal bij de kleuters. Wij zorgen ervoor dat alles bij de Voedselbank terecht komt. Het is mooi om te zien dat er al diverse kinderen zijn, die gestart zijn met het verzamelen.

 

Fietsexamen groep 7

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat de kinderen van groep 7 mee hadden gedaan aan het landelijk fietsexamen. Het was al bekend dat iedereen was geslaagd voor het theoretisch examen. De uitslag van het praktisch fietsexamen liet nog even op zich wachten, maar ook die is inmiddels binnen: alle kinderen zijn ook geslaagd voor het praktisch examen. Dit betekent dus dat alle kinderen van groep 7 hun fietsexamen positief hebben afgerond. Van harte gefeliciteerd!

Eindfeest

Op maandag 2 juli 2018 staat het jaarlijkse eindfeest gepland (zie de kalender). Er zullen dan allerlei activiteiten plaatsvinden. De OR is voor het schminken nog op zoek naar mensen, die dit willen doen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Astrid (groep 3/4a): astridkramer@cbsdehille.nl

 

Pinksterviering

 

Afgelopen dinsdag is de pinksterviering voor groep 4 gehouden. Hierbij waren ook de kinderen uit groep 4 van de Stelle aanwezig.

Ondersteuning in groep 1/2

Vanaf deze week krijgt groep 1/2 twee ochtenden in de week ondersteuning, zodat er wat meer ‘handen in de klas’ zijn. In principe zal op maandagochtend en vrijdagochtend juf Gabrielle Bosma hiervoor in de klas aanwezig zijn.

 

Aanpassing data in de laatste schoolweken

Als de scholenfusie doorgaat, dan is het de laatste schoolweek erg druk met allerlei afrondende en voorbereidende werkzaamheden. Daarom hebben we enkele aanpassingen gedaan in de activiteitenkalender:

  • Ouderavonden:                was 26 en 28 juni; wordt 19 en 21 juni 2018
  • Afscheidsavond      groep 8:   was 3 juli; wordt 28 juni 2018

 

 

Ingezonden bericht

TERNEUZEN, GEZOCHT GASTOUDER VOOR OPVANG AAN HUIS!!
In verband met het vertrek van de huidige gastouder zijn wij opnieuw op zoek naar een lieve gastouder voor Opvang bij ons aan Huis voor de woensdag en donderdag. We zijn een gezin, wonend in het via de Westerscheldetunnel goed bereikbare Terneuzen, met 4 energieke kinderen, waarvan er 3 naar de basisschool gaan. Vanaf volgend seizoen heeft de school een continurooster tot 14u. Op 2 dagen maak je makkelijk veel uur (ongeveer 10u/dag). Ongeveer 1x per 6 weken kan daar een maandag bij komen, maar dit is geen verplichting. Neem voor informatie gerust contact op met de opvangconsulente van christelijk gastouderbureau Korelon, Ineke Hiemstra, 06-45461863 of ihiemstra@korelon.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

maandag

 21 mei

2e   Pinksterdag: vrij

donderdag

 24 mei

Inloopspreekuur   GGD; 14.45 – 15.30 uur; hal de Hille

 

24   mei

Schoolreis   groepen 1 – 7; groep 8 vrij

28   mei – 1 juni

Avond4daagse

29   mei – 1 juni

Schoolkamp   groep 8

vrijdag

   1 juni

Nieuwsbrief

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille