Nieuwsbrief 17, 1 juni 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

De scholenfusie is nu dus definitief! Dat is een beetje een apart gevoel. Natuurlijk, we weten dat het er aan zat te komen. We zijn ook al maanden bezig met allerlei voorbereidende werkzaamheden, maar altijd met in het achterhoofd: ‘Het is nog niet zeker; het kan nog afgeblazen worden of er kan nog vertraging optreden’. Nu weten we dus dat het definitief is. En dan komt het opeens heel dichtbij.

Met heel veel activiteiten is het: ‘Het is de laatste keer dat we dit als ‘Cbs de Hille’ doen.

Van de andere kant, laat het dan ook maar gebeuren. We leven er al lang naartoe, er zijn al heel veel overlegmomenten en bijeenkomsten geweest en ook de kinderen zijn inmiddels gestart met kennismakingsactiviteiten.

Tijdens de laatstgehouden informatieavond hebben we toegezegd dat uiterlijk half juni a.s. bekend zal zijn, bij wie uw zoon/dochter in de klas komt. We gaan dat halen; betekent dus dat u inderdaad half juni die informatie zult ontvangen.

 

Team

  • Deze week en volgende week is juf Astrid helaas afwezig. Gelukkig hebben we de vervanging goed kunnen regelen. Juf Sarina, die normaliter een deel van de week op ’t Kompas in Hoek werkt, was bereid om in te vallen voor juf Astrid. Uiteraard met dank aan ’t Kompas!

 

Schooleindonderzoek groep 8

Dit schooljaar heeft groep 8 ook weer deelgenomen aan de eindtoets basisonderwijs. Voor het tweede schooljaar hebben we hierbij gebruik gemaakt van de IEP.

Net na de meivakantie zijn de resultaten bekend geworden. We zijn erg blij u te kunnen melden dat we als school goed gescoord hebben. We zaten boven het landelijk gemiddelde van de scholen, die de IEP gebruikt hebben.

 

AVG

Kortgeleden hebben wij u geïnformeerd op welke manier wij bezig zijn met de uitvoering van de AVG, zoals die sinds 25 mei jl. van toepassing zijn.

Wij bevinden ons als school in een overgangssituatie. Per 1 augustus 2018 vallen we onder het bevoegd gezag van Onderwijsgroep Perspecto. Om te voorkomen dat u dingen dubbel moet doen, hebben we afgesproken dat we voor wat betreft de uitvoering van de AVG alvast aansluiten bij Perspecto.

U treft bij deze nieuwsbrief een formulier en een toelichting aan, zoals die verstuurd is naar alle ouders/verzorgers van de Perspecto-scholen. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de huidige leerkracht van uw zoon/dochter. Wilt u dit uiterlijk 11 juni 2018 doen?

Wij hebben het formulier in een Wordversie en als PDF-bestand verstuurd. De Wordversie kunt u eventueel gebruiken om het formulier digitaal in te vullen.

Alvast onze hartelijke dank!

Schoolreisjes

Vorige week zijn, met stralend weer, de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 3 en de groepen    4 t/m 7 gehouden. We kunnen terugzien op een geweldige dag en we zijn blij dat iedereen weer gezond en wel thuis is gekomen. Daarnaast willen we hierbij iedereen, die hieraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk danken!

Fotowedstrijd - Schoolreis Pairi Daiza

Donderdag 24 mei zijn we met de groepen 4 t/m 7 naar Pairi Daiza geweest.
Er was een mooie uitdaging deze dag: maak de leukste panda-foto! Daan Selles uit groep 6 heeft deze wedstrijd gewonnen.

Avondvierdaagse

Het jaarlijkse sportieve evenement, ook wel ‘avondvierdaagse’ genoemd, heeft de afgelopen week weer plaatsgevonden. Vier avonden lang mochten kinderen (en ouders en/of andere familieleden/vrienden en vriendinnen) een bepaalde afstand lopen.

Alhoewel wij als school dit niet organiseren, is onze ouderraad er wel druk mee geweest. Op de laatste avond ontvingen de kinderen, die zich via school hadden ingeschreven, een traktatie en medaille. Dat is nog een behoorlijke logistieke operatie, maar deze is weer prima uitgevoerd. Zo goed zelfs, dat andere scholen er met enige jaloersheid naar keken.

Complimenten en dank voor het organiseren en uitvoeren!

 

Kamp groep 8

Deze week zijn de kinderen van groep 8 van woensdag t/m vrijdag op schoolkamp geweest. Ook zij kunnen terugzien op geweldige dagen! Het was soms even spannend wat het weer betreft, maar de temperaturen waren onverminderd goed.

Fijn dat iedereen weer veilig is thuisgekomen!

 

Herhaling: aanpassing data in de laatste schoolweken

Als de scholenfusie doorgaat, dan is het de laatste schoolweek erg druk met allerlei afrondende en voorbereidende werkzaamheden. Daarom hebben we enkele aanpassingen gedaan in de activiteitenkalender:

  • Gespreksavonden:            was 26 en 28 juni; wordt 19 en 21 juni 2018
  • Afscheidsavond      groep 8:   was 3 juli; wordt 28 juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

dinsdag

19   juni

Gezamenlijke   MR-vergadering (3 scholen)

dinsdag

19   juni

Oudergesprekken

donderdag

21   juni

Oudergesprekken

vrijdag

22   juni

Nieuwsbrief

donderdag

28   juni

Afscheidsavond   groep 8

maandag

  2 juli

Eindfeest   Hille

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille