Nieuwsbrief 18, 15 juni 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Nu de scholenfusie definitief is, komen er een groot aantal praktische zaken op ons af.

Daarnaast is ook de praktische invulling van de, voor ons belangrijke, christelijke identiteit aan de orde. Hierover heeft u inmiddels informatie ontvangen.

 

Team

In de afgelopen weken was juf Astrid (deels) afwezig. Gelukkig is zij weer zodanig hersteld, dat zij zelf weer voor de klas kan staan.

 

Fusie

Volgende week ontvangt u weer een fusieflits.

 

Laatste schooldag schooljaar 2017-2018

Vorige week heeft u informatie ontvangen over de laatste schooldag van dit schooljaar (wat dus ook de laatste schooldag van Cbs de Hille zal zijn). Hieronder ter herinnering:

  • vrijdag 29 juni; laatste schooldag voor de kinderen van groep 8;
  • dinsdag  3 juli; laatste schooldag voor de kinderen van groep 1 t/m 7.

 

Dit betekent dat de zomervakantie ook een aantal dagen eerder begint. De Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is bereid om ook kinderen op te vangen van ouders, die normaliter geen beroep doen op deze Kinderopvang. Indien u daar gebruik van wilt maken, wilt u dan bijgevoegd formulier invullen en opsturen?

 

Eindfeest

Bericht namens de Ouderraad:
De officiële uitnodiging volgt nog, maar het eindfeest van De Hille is op maandag 2 juli,
van 15:00 - 18:00 uur.
Ouders / verzorgers zijn samen met de leerlingen en broer(s) / zus(sen) welkom om dan een frietje en snacks te komen eten en er samen een gezellige afsluiting van te maken.

Nieuwe naam
Bij een nieuwe school hoort natuurlijk ook een nieuwe naam!
Wat wordt de naam van onze nieuwe school? Denkt u mee?
Doe mee aan de westrijd!
In de bijlage leest u er meer over! 

 

Zwemvierdaagse
Volgende week is het weer zwemvierdaagse in de gemeente Terneuzen!
U leest er meer over in de bijgevoegde flyer!

Agenda

 

dinsdag

19   juni

Gezamenlijke   MR-vergadering (3 scholen)

dinsdag

19   juni

Oudergesprekken

donderdag

21   juni

Oudergesprekken

vrijdag

22   juni

Nieuwsbrief

donderdag

28   juni

Afscheidsavond   groep 8

vrijdag

29   juni

Laatste   schooldag groep 8

maandag

  2 juli

Eindfeest   Hille

dinsdag

  3 juli

Laatste   schooldag groepen 1 t/m 7; 15.15 uur school uit; start zomervakantie

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille