Nieuwsbrief 18, 2 juni 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief, die een terugblik geeft op de afgelopen weken en waarbij u ook informatie over de komende weken ontvangt.

 

Extra ouderavond

In de afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen voor een extra ouderavond op 13 juni a.s. We vestigen hierbij nogmaals de aandacht op die avond. We hopen dat veel ouders/verzorgers op deze avond aanwezig zullen zijn, omdat het over de toekomst van het onderwijs in de Rivierenbuurt gaat. Dit raakt ons namelijk allen.

Misschien goed om hier alvast te melden: sommige ouders vragen ons of de fusie al met ingang van het nieuwe schooljaar een feit is. Dat is niet het geval. Komend schooljaar gaan we nog gewoon als zelfstandige school verder.

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7

Op donderdag 22 juni gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kinderen van groep 8 zijn die dag vrij.

 

Smeren maar!

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kinderen te leren dat de zonnewarmte heerlijk is, maar dat je het ook gevaarlijk kan zijn . . . en dat je je dus goed moet insmeren als je lang in de zon speelt. Vandaar dat er in groep 3 een echte ‘insmeerles’ werd gegeven, met bijbehorend smeerdiploma! Gefeliciteerd, groep 3!

Vacature GMR van ProBaz

De GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van ProBaz is op zoek naar nieuwe leden, waaronder: één ouderlid. In de bijlage bij de nieuwsbrief treft u hiervoor verdere informatie aan.

Afvalverwijderaars

Het was vrijdagmiddag prachtig weer. Een uitstekende gelegenheid om de schoolomgeving weer eens afvalvrij te maken. De kinderen van groep 5 hebben hier aardig wat werk aan gehad, maar het resultaat mag er zijn. Complimenten, jongens en meisjes!

Spinners

Ook op de Hille komen ze in grote getale voor: de spinners. We hebben er afspraken over gemaakt, maar soms mogen ze toch even tevoorschijn komen . . . zoals hier in groep 3 tijdens een tempotoets.

Agenda

maandag

  5 juni

Vrij   i.v.m. 2e Pinksterdag

dinsdag

13   juni

Ouderavond   mogelijke scholenfusie; 19.30 uur; de Hille

vrijdag

16   juni

Nieuwsbrief

donderdag

22   juni

Schoolreisje   groep 1 t/m 7; groep 8 vrij

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Team CBS de Hille