Nieuwsbrief 19, 3 juli 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Dit is dus echt de laatste Nieuwsbrief, uitgegeven door Cbs de Hille. Een aparte gewaarwording . . . net zoals zoveel dingen een bijzonder gevoel geven. Wat doen we veel dingen ‘voor het laatst’ als Cbs de Hille!

Vorige week de afscheidsavond groep 8 . . . de laatste groep 8 die de Hille verlaat. Maar ook de laatste schooldag voor de zomervakantie . . . voor het laatst als leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers van de Hille. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

We hebben de periode ‘Hille’ gisteren afgesloten met een gezellig ‘zomerfeest’. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor de organisatie van dit feest!

 

Praktische informatie

U heeft in de afgelopen weken al heel veel praktische informatie ontvangen over de situatie na de zomervakantie. U ontvangt woensdag a.s. de laatste Fusieflits. Hierin staat veel informatie over de start en het verdere verloop van het nieuwe schooljaar. Een deel van die informatie had u al eerder ontvangen, maar we zetten het daarin nog een keer voor u op een rijtje. Houd die Fusieflits dus goed in de gaten!

 

Afscheid

Aan het eind van dit schooljaar nemen we van een drietal mensen definitief afscheid en van een van de collega’s nemen we tijdelijk afscheid. We noemen:

  • Juf Veerle

Juf Veerle start na de zomervakantie bij een ander bestuur, op een andere school. Een school, die dichter in de buurt ligt dan deze school. Voor haar betekent dat er dan een einde komt aan het heen en weer reizen door de Westerscheldetunnel. Juf Veerle heeft 15 jaar op de Hille gewerkt; een respectabel aantal jaren! Ze heeft zich in die jaren ontpopt als een veelzijdige juf, die altijd in is voor een geintje. Daarnaast was ze actief bij sportieve activiteiten en behoorde ze tot de ‘vaste crew’ van het schoolkamp groep 8.

We zullen de inbreng en aanwezigheid van juf Veerle zeker gaan missen. We willen haar ook vanaf deze plek hartelijk danken voor al het werk dat ze gedaan heeft voor school en wensen haar veel succes en werkplezier in haar nieuwe werkomgeving!

 

  • Juf Sarina

Juf Sarina heeft maar één jaar bij ons gewerkt en dan ook nog in een lastige combifunctie. Ze werkte enkele dagen per week op de Hille (in twee verschillende groepen); de overige dagen werkte ze op ’t Kompas in Hoek. Geen makkelijke opgave. Daarnaast was het dit schooljaar, vanwege de activiteiten rondom de scholenfusie, op de Hille niet het meest rustige schooljaar om te werken.

Toch bleef ze haar hoof koel houden. Na de zomervakantie blijft juf Sarina bij ProBaz. Ze gaat naar de Torenberg in Zaamslag en krijgt daar eindelijk een eigen groep. We willen juf Sarina hartelijk danken voor haar inzet en ook haar wensen we veel succes en plezier toe in haar nieuwe baan!

 

  • Juf Sorlina

Juf Sorlina blijft ook aan de nieuwe, gefuseerde school verbonden als zorgassistente. De laatste maanden hebben we haar helaas niet zoveel op school gezien. De reden hiervan was dat ze i.v.m. haar zwangerschap niet zoveel kon werken.

Zij gaat nu met zwangerschapsverlof. Het is de bedoeling dat ze na afloop van dat verlof weer terugkomt bij ons.

We wensen juf Sorlina een hele goede zwangerschapsverlofperiode toe!

 

  • Ben Hofsink

Tja, en dan neem ik, als tijdelijk directeur van de Hille, ook afscheid. Alhoewel, tijdelijk directeur . . . het is uiteindelijk een periode van ruim 2 jaar geworden. Vorig schooljaar combineerde ik dit met twee dagen per week op een school in Hoek; dit schooljaar gold dat alleen voor de Hille. Met heel veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren. Ik moest er veel voor reizen, maar heb dat absoluut niet als een belemmering gezien. Geen dag ben ik met tegenzin naar school gereden. Met velen van u bestond het contact uit niet meer dan het beantwoorden van een telefoontje of mail of via de Nieuwsbrief. Met een aantal van u was het contact, om allerlei redenen, intensiever.

De school gaat volgend schooljaar een nieuwe fase in: als gefuseerde school. Gelukkig gaat een groot deel van de teamleden mee naar die school. Dat is belangrijk, voor zowel de kinderen als voor u. Ik wil u hartelijk danken voor uw inzet voor de school, op welke manier die ook was. Zonder die enorme hulp van ouders/verzorgers, zou het schoolleven een stuk saaier zijn. Daarnaast wen ik u allen, teamleden, ouders/verzorgers en kinderen, een goede tijd toe op de gefuseerde school (en voor degenen, die na de zomervakantie om wat voor een reden dan ook naar een andere school gaan, een goede tijd gewenst op jullie nieuwe school)! Allen Gods Zegen toegewenst.

 

Van wie is dit?

Enige tijd geleden is er een sleutelbos (zie foto hieronder) op het plein gevonden. Hiervoor heeft zich nog niemand gemeld. Als deze van u is, neemt u dan contact op via school of via het volgende emailadres: bhofsink@wvsonderwijs.nl

TSO

Beste kinderen, ouders/verzorgers,
Dat was het dan…..

De allerlaatste overblijf van CBS de Hille.
Sommigen van ons hebben ruim 15 jaar de overblijf gedaan, anderen wat korter.
Ellis, Petra en Annet gaan er nu mee stoppen en Karin, Sabine en Marian gaan nog een jaartje door.
Zij blijven bij de overblijf op locatie Merwedelaan.
We willen jullie bedanken voor de samenwerking, het vertrouwen en de gezelligheid, de tekeningen, de leuke gesprekken enz.
We hebben het altijd met veel plezier gedaan!
Heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school met misschien wel een nieuwe meester of juf.
En misschien zien we jullie volgend jaar wel terug!
Een hele fijne vakantie!

Groetjes,

Karin, Annet, Marian, Petra, Ellis en Sabine

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille 

 

Het team van Cbs de Hille wenst u/jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe!