Nieuwsbrief 2, 15 september 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Het waren soms stormachtige dagen . . . we doelen daarbij op de weersgesteldheid, niet op de situatie op school.
Maar storm of geen storm, de Nieuwsbrief verschijnt gewoon.

 

Scholenfusie

Langzamerhand begint de ‘fusietrein’ op gang te komen. Nogmaals, dit betekent niet dat het eindstation al definitief bekend is. Het betekent wel dat de eerste stappen gezet zijn op het traject ‘onderzoek voorgenomen scholenfusie’.
We verwachten dat in de week van 25 september de eerste fusienieuwsbrief zal verschijnen.
Op 3 oktober komen de drie MR’en bij elkaar om zaken betreffende dit traject met elkaar af te stemmen.

 

Staking op 5 oktober a.s.

Als het goed is, dan heeft u afgelopen donderdag een brief ontvangen betreffende de staking op 5 oktober a.s.
Mocht u die brief niet ontvangen hebben, wilt u dit dan laten weten?

 

Terugblik: Informatieavond ouders/verzorgers groep 8

Afgelopen dinsdagavond hadden we de informatieavond voor ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8. We houden voor deze groep elk jaar een aparte informatieavond. Reden is dat groep 8 een hele specifieke groep is. Natuurlijk heeft iedere groep zijn eigen charmes en aandachtspunten, maar in groep 8 ligt dat toch net iets anders:

  • Het is in de regel het laatste schooljaar op de basisschool voor deze kinderen (en een deel van de ouders). Zij sluiten aan het eind van het schooljaar hun basisschoolperiode af.
  • In de komende maanden wordt er een definitieve keuze gemaakt voor het Voortgezet Onderwijs. Een hele belangrijke keuze!

 We kunnen terugzien op een geslaagde en goedbezochte avond.

 

Groep 3: aanvankelijk lezen

Dit schooljaar zijn we gestart met een vernieuwde methode voor het aanvankelijk lezen in  groep 3: Veilig Leren Lezen (kim-versie). Wat is er anders aan deze methode?

Wat vooral nieuw is aan de methode is het zogenoemde ‘zoemend lezen’:
Dit is een strategie om tot correct en vlot lezen te komen. Door het lezen met verlengde klankwaarde wordt het leesproces niet onderbroken. Een voorbeeld hiervan is het lezen van het woordje raam. Voorheen lazen we: r-aa-m. Nu leren we de kinderen de letter aan te houden: rrrraaaaammm. als een kind moeite heeft om een woord te lezen, helpt u het kind door de eerste klanken van het woord zoemend te lezen, zodat uw kind dit over kan nemen.
Het zoemend lezen is een voorbeeldstrategie, die het kind hoort van de leerkracht en van u als ouder. Dit wil niet zeggen dat ieder kind het automatisch overneemt. Ieder kind doorloopt zijn/haar eigen proces.
Door tegelijkertijd met de vinger van links naar rechts de letters van het woord in een vloeiende beweging aan te wijzen, wordt het zoemend lezen ondersteund.

Spelling (het schrijven van woordjes):
Voor spelling werken we met een stappenplan:
1. Ik luister goed naar het woord wat de juf zegt
2. ik zeg het woord in mijn hoofd
3. ik hak het woord
4. ik maak het woord
5. ik lees het woord
6. ik kijk het woord na.
We verwachten dat de kinderen zo bewuster omgaan met het schrijven van woorden.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leerkrachten van groep 3 (juf Astrid of juf Sarina) of met de IB’er, juf Sarike.

 

Kennismakingsgesprekken

Op dinsdag 26 september en donderdag 28 september vinden de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. U heeft zich hiervoor inmiddels kunnen inschrijven via Parro. Mocht u dit totaal ontgaan zijn, neemt u dan contact op met de desbetreffende leerkracht(en).

Agenda

 

 

18-22   september

Verkeersweek

dinsdag

26   september

Kennismakingsgesprekken  

woensdag

27   september

Korfbal   groep 1/2; middag

donderdag

28   september

Inloopspreekuur   GGD

 

28   september

Kennismakingsgesprekken

vrijdag

29   september

Kijkochtend   groep 1 – 8; 08.00 – 08.30 uur

 

 

Nieuwsbrief

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille