Nieuwsbrief 2, 16 september 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Na twee schoolweken kunnen we constateren dat we weer aardig in het ritme zitten. Nu waren het, wat weersomstandigheden betreft, niet de meest ideale weken om te starten. Maar ja, als we dat als criterium nemen, dan is er altijd wel iets.

Natuurlijk was het warm en natuurlijk is het dan lastig om je te blijven concentreren, vooral ’s middags, maar we zullen ongetwijfeld nog eens met enige weemoed terugkijken op deze periode.

 

Nieuwsbrief

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik heel optimistisch dat u gewend bent om elke vrijdag een Nieuwsbrief te ontvangen. Later werd ik erop geattendeerd dat de Nieuwsbrief helemaal niet zo’n vaste verschijningsfrequentie heeft. Daar willen we verandering in brengen. We streven er naar om de Nieuwsbrief tweewekelijks op vrijdag te laten verschijnen.

 

Team

Met ingang van dinsdag a.s. mogen wij een nieuw teamlid begroeten in het team van de Hille. Haar naam is Sorlina Kirindongo.

Zij gaat als zorgassistente aan de slag in groep 1/2. Sorlina zal tot aan de kerstvakantie op dinsdag, donderdag en vrijdag in de klas zijn (drie dagen per week); na de kerstvakantie komt de maandag erbij (vanaf dat moment is ze er vier dagen per week).

Zij komt via Stichting Gezel. Deze stichting begeleidt mensen met een arbeidsbeperking duurzaam naar de arbeidsmarkt.

Wij zijn heel blij met haar komst, omdat dit betekent dat er extra handen in de klas zijn. Zij zal zich niet zozeer richten op lesgevende taken, maar veel meer op ondersteunende taken en zorgtaken. Hierdoor hebben de juffen juist meer tijd voor de lesgevende taken aan de kinderen.

We heten Sorlina van harte welkom!

 

Bedankt OR!

De warmte levert natuurlijk ook weer leuke dingen op! Gisteren werden alle kinderen en leerkrachten door de OR getrakteerd op een ijsje! Dat viel natuurlijk behoorlijk in de smaak . . . bedankt, OR!

Taal en spelling

Met ingang van dit jaar werken we met een gloednieuwe methode voor taal en voor spelling (groep 4 – 8). Deze methoden gaan uit van het individuele kind. Zo werken we, net als bij rekenen, met sterren.

Iedere dag werken we  rond een afspraak op taal- en spellinggebied. We starten met een gezamenlijke instructie. Bij taal volgt er een opdracht gerelateerd aan het onderwerp en bij spelling starten we met een dictee. Naar aanleiding van het aantal goed gemaakte opgaven wordt er bepaald welke steropdracht  de kinderen maken tijdens de opdracht

1 ster is de minimumstof, 2 sterren is de basisstof en 3 sterren is de verdiepingsstof.

Zowel bij taal en spelling is het zo dat er na acht weken een toets wordt afgenomen. Daarna volgt er een parkeerweek, waarbij de leerlingen oefeningen maken die in de toets nog niet goed lukten.

Na de herfstvakantie gaat iedere leerkracht van de groep een groepsplan schrijven, waarbij de leerlingen worden ingedeeld in de 1 ster, 2 sterren of 3 sterren groep. De kinderen blijven zo langer op een bepaald niveau oefenen en na een aantal toetsmomenten wordt er door de leerkracht gekeken of de kinderen nog op het juiste niveau werken.  Zo niet? Dan komen ze in een andere stergroep terecht.

 

Informatieavond ouders/verzorgers groep 8

Op maandagavond 19 september om 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8. Deze avond wordt op school gehouden. We houden alleen voor de ouders/verzorgers van deze groep een aparte informatieavond, omdat groep 8 toch wel heel specifiek is. We hopen u allen te mogen begroeten op deze avond.

 

Kennismakingsgesprekken

Op dinsdag 27 september en donderdag 29 september vinden de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. Het rooster hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.

 

Kalender

Als alles volgens plan verloopt, dan ontvangt u de kalender eind volgende week.

Even voorstellen . . .

 

Hallo allemaal,
Ik zal mij in het kort even voorstellen. Misschien hebben sommigen van jullie mij al zien lopen, maar nog geen idee wie ik ben en wat ik doe.

 

Ik ben Natascha van Strien, 23 jaar oud en woon in Terneuzen. Ik zit op tennis en speel hiervoor regelmatig toernooien en competitie. Daarnaast vind ik het leuk om te zwemmen en hard te lopen. Lekker sportief bezig zijn dus!
Ik studeer aan de Fontys Sporthogeschool te Eindhoven en zit nu in mijn 3e jaar. In het eerste half jaar van het 3e jaar moeten we een minor kiezen. Dit is een kleine specialisatie binnen de opleiding. Ik heb gekozen voor de minor MRT, dit is motorisch remedial teaching. Ik ga hierbij aan de slag met de grote en de kleine motoriek van de kinderen, maar ook met het speelgedrag van de kinderen. Onder de grote motoriek valt bijvoorbeeld rennen en lopen. Onder de kleine motoriek vallen kleine handelingen met de handen, zoals knippen, schrijven, gooien, vangen etc.
Heeft u nog vragen? Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op CBS de Hille.
Met vriendelijke groet,
Natascha van Strien

Agenda
 

maandag  

19   september 19.30 uur

Informatieavond   ouders/verzorgers groep 8

 

26-30   september

Verkeersweek

dinsdag

27   september

Kennismakingsgesprekken

woensdag

28   september

Start   Kinderpostzegels (groepen 7a, 7b, 8)

donderdag

29   september

Kennismakingsgesprekken