Nieuwsbrief 3, 30 september 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Wij hebben dit schooljaar heel wat stagiaires op school. Daar zijn we blij mee, want vaak is dit een ‘win-win-situatie’: zij leren van ons en wij leren van hen. In deze Nieuwsbrief stellen zich vier stagiaires aan u voor.

 

Aanpassing kalender

Twee weken geleden heeft u de schoolkalender ontvangen. Het is de bedoeling dat deze kalender weer intensief gebruikt gaat worden. Helaas missen er toch nog twee activiteiten op de kalender. Wilt u deze zelf op de kalender vermelden? Het gaat om het volgende:

  • Op vrijdag 23 december (de laatste vrijdag voor de kerstvakantie) eten alle kinderen op school; we hebben dan een continurooster. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn dan om 14.00 uur vrij. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn gewoon om 11.45 uur uit.
  • In het vakantieoverzicht (achterop de pagina van de maand oktober) staat de meivakantie correct vermeld. Helaas is de  tweede vakantieweek (1 t/m 5 mei 2017) op de pagina van de maand mei weggevallen. De meivakantie is dus van 24 april – 5 mei 2017.
  • Het schoolreisje is op donderdag 22 juni 2017.

 

Studiedagen

Enkele ouders gaven aan dat er op de kalender geen extra studiedagen (vrije dagen voor de kinderen; werkdagen voor de leerkrachten) zijn opgenomen. Dat klopt. We hebben wel studiedagen, maar deze vallen op momenten dat de kinderen toch al vrij zijn (bijvoorbeeld woensdagmiddagen).

 

Kinderboekenweek

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek, met als thema: ‘Voor altijd jong’, opa’s en oma’s.

We organiseren dit jaar geen centrale opening; deze wordt in elke klas apart gehouden. We willen de Kinderboekenweek wel centraal afsluiten. Dit gebeurt op donderdag 20 oktober van 17.00 – 18.30 uur op school. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Wel kunnen u hierover vast melden dat er op die afsluitingstentoonstelling een kleedjesmarkt voor de kinderen wordt georganiseerd, waarop kinderen tweedehands boeken kunnen verkopen (en kopen, natuurlijk). De opbrengst gaat naar een ‘goed doel’.

 

Terugblik kennismakingsgesprekken

Afgelopen dinsdag – en donderdagavond hebben we de kennismakingsgesprekken gehouden. We hebben veel ouders met hun zoon/dochter gesproken. We hopen dat de gesprekken voor u zinvol zijn verlopen. Wij hebben ze in ieder geval als constructief en prettig ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersweek

De hele week stond in het teken van de ‘Verkeersweek’. Alle kinderen zijn weer helemaal ‘bij’ voor wat betreft de verkeersregels en fietsvaardigheid. Dit kon natuurlijk ook alleen maar gedaan worden dankzij de hulp van de VOT-ouders (= verkeersouderteam). Hartelijk dank!

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectiebezoek

Op dinsdag 18 oktober krijgen wij bezoek van de inspecteur basisonderwijs, mevr. M.J.C. Bastiaansen-Ars. Basisscholen worden in de regel eenmaal per vier jaar door de onderwijs-inspectie bezocht. Het vorige inspectiebezoek op onze school dateert van vier jaar geleden, dus wij zijn weer aan de beurt. Mevr. Bastiaansen zal de hele dag op school aanwezig zijn. Ze zal alle klassen bezoeken en diverse gesprekken voeren. Aan het eind van de dag vindt er een terugkoppeling plaats aan het team en aan dhr. Levien Hamelink, de algemeen directeur van ProBaz.

 

Twitter

Zoals u misschien al                                        gemerkt heeft, zijn we weer wat actiever met ons twitteraccount.                                         Alhoewel de populariteit van twitter, wereldwijd gezien, aan het afnemen                                 is, maken wij er toch nog steeds gebruik van. Via twitter kunnen we u                                  informeren over actuele schoolzaken. Mocht u ons nog niet volgen, dan is het misschien handig om dit toch te doen. Ons twitteraccount is: @cbsdehille

We heten u alvast van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen . . .

Hallo allemaal,

Ik ben Jasmijn Hamelink en ik ben 17 jaar. Mijn hobby´s zijn korfbal en dwarsfluit spelen. Ik speel regelmatig in de kerk met de Jeugdband en met het koor Sjaloom. Afgelopen jaar heb ik mijn vwo-diploma gehaald op het Zeldenrust-Steelantcollege. Dit jaar ben ik begonnen met de PABO op de HZ University of Applied Sciences. Het is altijd mijn droom geweest om juf te worden! Ik ben dan ook heel blij dat ik nu mag beginnen met stagelopen, hier op De Hille. Voor mij is dit nog eens extra speciaal, omdat dit ook mijn eigen oude basisschool is. Ik loop nu zelfs stage bij mijn vroegere juf, namelijk bij Anita in groep 1/2. Ik ben nu al een paar dagen op school geweest en ik vind het erg leuk en gezellig! Ik heb er dan ook heel veel zin in om dit jaar aan de slag te gaan op De Hille!

 

 

 

 

 

 

 

Hallo!

Ik ben Alonso Slock en ik ben 19 jaar oud.
Zelf kom ik ook uit Terneuzen.
Op het Scalda in Terneuzen volg ik de opleiding Onderwijsassistent.
Momenteel zit ik nu in het 3e leerjaar van de opleiding.
Ik ga stage lopen hier op school bij groep 7/8.
Mijn hobby’s zijn voetballen en fitnessen, want ik hou zelf veel van sporten.
Ik vind het onderwijs een uitdaging voor mij en ik vind het heel leuk om te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo iedereen,

Ik denk dat jullie mij ondertussen wel eens hebben zien lopen op de Hille maar wat doe ik nou eigenlijk en wie ben ik nou? Ik ben Reinout den Hollander eerstejaars PABO student, voor deze opleiding moet ik meteen één dag stage lopen op een basisschool. Ik ben er vanaf nu dus elke maandag het hele school jaar lang, het eerste half jaar in groep 3 en daarna in de bovenbouw. Ik denk dat jullie mij dus nog wel vaak gaan zien.

 

Reinout den Hollander

 

 

 

 

 

             

   
   

       Ik ben de jongen rechts onderaan.

   
   

 

 

 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Demi van Campenhout, ik ben 18 jaar en woon in Terneuzen met mijn ouders en zus.

Ik zit in het 3e en tevens examen jaar van de opleiding tot onderwijsassistent niveau 4.

Het 1e jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen in groep 4 op basisschool de Kameleon en het 2e jaar heb ik stage gelopen in groep 6 op de Irisschool.

Dit schooljaar loop ik stage in groep 4/5 op dinsdag en donderdag op Cbs de Hille.

De bedoeling van mijn stage is om observaties uit te voeren, kinderen te begeleiden en lessen te geven.  Dit voor mijn vervolgstudie of baan als onderwijsassistent.

Ik hoop u eens te mogen ontmoeten tijdens mijn stage.

 

Agenda

maandag

  3 oktober

MR-vergadering

woensdag

  5 oktober

Opening   kinderboekenweek; in de eigen klas

woensdag

12   oktober

Kijkochtend   groepen 1 t/m 5; 08.15 – 08.30 uur

donderdag

20   oktober

Afsluiting   kinderboekenweek; 17.00 – 18.30 uur