Nieuwsbrief 4, 13 oktober 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week donderdag was een bijzondere dag: een landelijke staking in het basisonderwijs, waardoor heel veel scholen die dag gesloten waren. Zo ook onze school. Wij realiseren ons dat dit u ongetwijfeld het nodige geregel heeft gekost (en dat misschien niet alleen). Toch hebben wij van u geen onvertogen woord hierover gehoord. Dank u voor uw begrip!

 

Pedagogisch Tact

Afgelopen woensdagmiddag (11 oktober jl.) hebben alle leerkrachten van de ProBaz-scholen een studiemiddag bijgewoond, met als thema ‘Pedagogisch Tact’. Deze studiemiddag was de eerste in een serie van vier studiemiddagen over dit onderwerp.

Het zal toeval zijn, maar het lijkt wel of de ‘lucht vol van pedagogisch klimaat’ is. Rond de stakingsactie hoorde je veel mensen zeggen dat de leerkrachten zich weer met hun kerntaak bezig moeten houden: lesgeven aan kinderen in een positief pedagogisch klimaat. Kinderen komen pas echt tot leren, als er een veilig klimaat heerst, oftewel, een gezond pedagogisch klimaat.

Dat is waar we ons tijdens deze studiemiddagen dan ook mee bezig gaan houden.

 

Opening Kinderboekenweek

Vorige week woensdagochtend hebben we op school de opening van de kinderboekenweek gehad. Over een ‘openingsact’ denken we sowieso goed na, maar met zo’n gevoelig thema zijn we daar nog bewuster mee omgegaan. We hopen dat de kinderboekenweek niet alleen activiteiten op school oplevert, maar dat het u thuis ook lukt om dit thema bespreekbaar te maken met uw kind(eren). Het mooie is dat u daar thuis dan ook weer uw eigen accenten aan kunt geven. Accenten, die binnen uw gezinssituatie van toepassing zijn.

We sluiten de kinderboekenweek af met een kijkmiddag: u bent op donderdag 19 oktober, van 16.30 – 18.00 uur, van harte welkom bij ons op school!

            

Vervanging bij ziekte

 

Een lastig punt is vaak de vervanging bij ziekte van een leerkracht. Helaas ontkomen we er niet aan dat wij ook hiermee te maken gaan krijgen. Daar waar we in het verleden konden kiezen uit een aantal invallers, was het vorig schooljaar al erg krap. We mochten toen al blij zijn als we een vervanger/ster konden boeken.

Dit schooljaar is het nog krapper. De verwachting is dat er nauwelijks tot geen vervangers/sters beschikbaar zullen zijn. Zeker niet in periodes, waarbij we te maken hebben met een ‘griepgolf’  o.i.d. Een van de redenen van de onderwijsstaking van donderdag 5 oktober jl. was dan ook om dit probleem nadrukkelijker onder de aandacht van de minister te brengen. We zagen deze krapte op de arbeidsmarkt (en in het bijzonder op de ‘vervangersmarkt’) al een tijd geleden aankomen, maar de signalen werden toen wel erg makkelijk door de minister en staatssecretaris weggewuifd.

Gelukkig kunnen we soms een beroep doen op een van de leerkrachten, die parttime werken. Maar dat kan natuurlijk lang niet in alle gevallen. Dit betekent dat we in voorkomende gevallen creatief te werk zullen moeten gaan: groepen verdelen over andere groepen, inzet van stagiaires en in het uiterste geval kinderen naar huis sturen.

We hopen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, maar mocht het zover komen, dan weet u de achtergrond van de diverse maatregelen.

Mocht u zelf goede ideeën hebben of zelf wellicht bereid zijn om in een noodsituatie bij te springen . . . meldt u zich dan bij juf Sarike of meester Ben.

Klussen

Zo langzamerhand begint ons schoolgebouw behoorlijk wat gebreken te vertonen. Het is ondoenlijk om voor elke losse toiletbril, gebroken stoelpoot, lekkage, loszittende hang – en sluitwerk een timmerman o.i.d. te laten komen. Maar als we er niets aan zouden doen, dan zou onze school eruit zien als een bouwval.

Edoch! Gelukkig hebben we Marcel de Plaa (en hulptroepen). Regelmatig doen we een beroep op hem op zaken te repareren. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk en dat willen we vanaf deze plek ook graag uitspreken!

 

Techniek opa – en oma

Maar we hebben nog meer ondersteuning op school: twee krasse senioren, te weten de opa en oma van Chayah (groep 8) en Merit (groep 5) Zorge. Wekelijks komen zij op school om met de kinderen een aantal activiteiten in het kader ‘techniek’ uit te voeren. Ook hen zijn wij hiervoor zeer erkentelijk!

Kennismaking: stagiaires

Ook dit schooljaar zullen er een aantal stagiaires hun stage bij ons op school lopen. We zijn daar blij mee! Twee stagiaires stellen zich hieronder aan u voor:

 

Raïssa de Kraker

Beste ouder(s), verzorger(s),

De school is alweer een tijdje bezig. Daarom wil ik mij bij deze even voorstellen! Mijn naam is Raïssa de Kraker,20 jaar en ik kom uit Terneuzen. Dit schooljaar loop ik een half jaar stage in de onderbouw en een half jaar in de bovenbouw. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding PABO aan de HZ in Vlissingen.  Hiervoor heb ik succesvol de opleiding Onderwijsassistent afgerond. Bij deze opleiding loop ik 1 dag in de week stage, maar soms ook een hele week! Ik zal geregeld een les geven of een activiteit uitvoeren met een groepje kinderen. De Hille is nu al een hele fijne school om stage bij te lopen. Ik kijk daarom al uit naar de rest van het schooljaar.Ik hoop er een leerzaam jaar van te maken, zowel voor de kinderen als voor mij!
Met vriendelijke groet,
Raïssa de Kraker

 

Sidney Lourens

Hoi,

Mijn naam is Sidney Lourens. Ik ben 16 jaar en in november word ik 17. Ik woon in Terneuzen en ik zit in het 1ste jaar van de MBO opleiding Onderwijsassistent. Daarom kom ik elke donderdag stage lopen in deze groep. Na deze opleiding wil ik nog de PABO doen, omdat ik graag zelf voor de klas wil staan. Mijn hobby’s zijn toneelspelen en korfbal. En verder werk ik ook nog bij de AH. Ik hoop dat het een gezellig en leerzaam jaar wordt.  Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Als er nog vragen zijn, dan sta ik daar altijd open voor.

Sidney

Gezocht: bolletjes wol

Wij zijn vrijwel door onze voorraad wol heen. Mocht u thuis nog bollen wol of restjes wol hebben liggen, dan kunnen we die goed gebruiken. Graag inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Alvast bedankt!

 

Binnenkomst kinderen groep 3/4a en groep 4b/5

We herinneren u eraan dat het de bedoeling is dat de kinderen van de groepen 3/4a en 4b/5 (en dat geldt natuurlijk voor de groepen 6/7 en 8 . . . voor alle duidelijkheid) ’s morgens buiten blijven en als de bel gaat, zelfstandig naar binnen gaan.

 

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • Deskundigen vanuit ProBaz en Perspecto zijn bezig de financiële en gebouwlijke situatie van de drie scholen in kaart aan het brengen en zijn in overleg met de gemeente.
  • De werkgroep ‘huidige situatie’ heeft de situatie op de gebieden ‘lesmethodes’, ‘leerlingenzorg’ en ‘toetsresultaten’ in kaart gebracht.
  • In de komende weken buigen teams en MR’en zich over een eventuele gewenste situatie.
  • De fusienieuwsbrieven (de Fusieflits) zullen ook gepubliceerd worden op de facebookpagina van de wijk Zeldenrust.
  • Op 23 november komt de werkgroep ‘identiteit’ voor het eerst bij elkaar.

 

 

Agenda

 

donderdag

19   oktober

Kijkavond   Kinderboekenweek; 16.30 – 18.00 uur

vrijdag

20   oktober

Inloop   groep 1 t/m 8; 08.00 – 08.30 uur

23   – 27 oktober

Herfstvakantie

vrijdag

  3 november

Nieuwsbrief

 

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille