Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

In de regio noord en de regio midden van ons land hebben de scholen inmiddels herfst-vakantie. Wij gaan nog een weekje door, om daarna van een weekje herfstvakantie te genieten.

 

Herhaling: Aanpassing kalender

In de vorige Nieuwsbrief stonden wat aanpassingen/aanvullingen van data op de schoolkalender. We herhalen voor alle zekerheid die informatie hieronder.

  • Op vrijdag 23 december (de laatste vrijdag voor de kerstvakantie) eten alle kinderen op school; we hebben dan een continurooster. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn dan om 14.00 uur vrij. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn gewoon om 11.45 uur uit.
  • In het vakantieoverzicht (achterop de pagina van de maand oktober) staat de meivakantie correct vermeld. Helaas is de  tweede vakantieweek (1 t/m 5 mei 2017) op de pagina van de maand mei weggevallen. De meivakantie is dus van 24 april – 5 mei 2017.
  • Het schoolreisje is op donderdag 22 juni 2017.

 

Kinderboekenweek

Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek gestart. We sluiten de Kinderboekenweek centraal af. Dit gebeurt op donderdag 20 oktober van 17.00 – 18.30 uur op school. We organiseren dan o.a. een kleedjesmarkt voor de kinderen, waarop zij tweedehands boeken kunnen verkopen (en kopen, natuurlijk).

 

Inspectiebezoek

Op dinsdag 18 oktober a.s. krijgen wij bezoek van de inspecteur basisonderwijs, mevr. M.J.C. Bastiaansen-Ars. Zij zal de hele dag op school aanwezig zijn. Zij zal een bezoek brengen in alle klassen. Daarnaast voert zij die dag gesprekken met leerkrachten, directie en IB’er. Ook heeft ze een groepsgesprek met een aantal kinderen uit de bovenbouw. De ouders van de desbetreffende kinderen hebben toestemming gegeven dat zij met de inspecteur in gesprek gaan. Daarnaast zal de inspecteur een gesprek voeren met een enkele ouders. De desbetreffende ouders zijn hierover inmiddels benaderd en hebben toegezegd hieraan te willen meewerken. Hiervoor onze hartelijk dank!

Kijkochtenden

Met een zekere regelmaat zijn er kijkochtenden voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 t/m 5. Deze ochtenden zijn van 08.15 – 08.30 uur. Zeker als u in meerdere groepen wilt kijken, is het zaak dat u op tijd bent, omdat wij om 08.30 uur met de lessen willen beginnen. Groep 4/5 start op woensdagochtend gelijk om 08.30 uur met een gymles, dus zij moeten ook echt om 08.30 uur naar de gymzaal vertrekken. Wilt u hier rekening mee houden bij uw bezoek aan deze groep?

Schoolfruit

Wij doen dit schooljaar mee met het project ‘EU-schoolfruit’. Dit betekent dat de kinderen drie dagen per week gratis fruit op school ontvangen. Het zullen hele diverse fruitsoorten zijn: van de ‘gewone’ appel, tot de meer exotische fruitsoorten.

Dit gebeurt wekelijks in de periode van 7 november 2016 – 10 april 2017. Dit project wordt gesubsidieerd door de EU, waardoor het u en ons geen geld kost. Na de herfstvakantie ontvangt u hierover meer informatie.

 

 

 

Agenda

donderdag

20   oktober

afsluiting   kinderboekenweek; 17.00 – 18.30 uur

 

24   – 28 oktober

herfstvakantie

woensdag

  2 november

luizencontrole  

kijkochtend   groepen 1 – 5

dinsdag

  8 november

lampionoptocht

 

Het duurt nog een week, maar we wensen u alvast een hele fijne en goede herfstvakantie toe!

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille