Nieuwsbrief 6, 18 november 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

In deze Nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen weken en kijken we alvast vooruit op een aantal activiteiten.

 

Ontruimingsoefening

Zoals we u al eerder per mail meegedeeld hadden, hebben we afgelopen dinsdagochtend een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen waren hierover van te voren ingelicht. Het was een zeer nuttige oefening. Je kunt namelijk op papier alles keurig geregeld hebben, maar het moet dan nog maar blijken of het in de praktijk ook zo werkt. In de klas is er over de oefening nagesproken; datzelfde hebben we aan het eind van de dag als team gedaan.

Voor ons was deze oefening aanleiding om wat organisatorische zaken aan te passen in het ontruimingsplan. We gaan nog een aantal ontruimingsoefeningen houden:

  • Een ontruimingsoefening, die we van te voren wel bekend maken aan de leerkrachten, maar niet aan de kinderen.
  • Een ontruimingsoefening, waarvan alleen juf Sarike en meester Ben van te voren op de hoogte zijn.

 

We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar op deze manier zijn we voldoende voorbereid op een eventuele calamiteit, waarbij we het schoolgebouw moeten ontruimen. Hieronder treft u enkele foto’s aan.                  

Schoolfruit

Het kan u niet ontgaan zijn dat we meedoen aan het project schoolfruit. Op zich allemaal heel leuk, maar bij sommige soorten fruit is het toch wel heel erg fijn dat we extra hulp hebben. En . . . zij hebben er plezier in!

Oudergesprekken

Dinsdag en donderdag worden de oudergesprekken gehouden. Ter voorbereiding kunt via het ouderportaal van ParnasSys inloggen om de toetsresultaten van uw kind(eren) in te zien.

 

Juffendag groep 3

Afgelopen woensdag hebben de juffen van groep 3 hun verjaardag gevierd. Het was een echt ‘wild west – feest’!

Lampionnenoptocht

We willen iedereen, die meegeholpen heeft om de lampionnenoptocht te organiseren en uit te voeren, heel hartelijk danken!

Rapport n.a.v. het inspectiebezoek

Inmiddels hebben we het conceptrapport n.a.v. het inspectiebezoek van 18 oktober jl. ontvangen. Het is nog een conceptexemplaar. Dit betekent dat wij hierop mogen reageren. Daarnaast wil de inspecteur graag weten hoe we met de door haar geconstateerde aandachtspunten omgaan. Momenteel  zijn wij bezig om een reactie op te stellen om deze naar de inspecteur te sturen. Zodra het rapport zijn definitieve status heeft, zal het op de site van de onderwijsinspectie geplaatst worden.

Wij zullen onze reactie en het vervolg bespreken met de medezeggenschapsraad van onze school.

Sinterklaasviering

Op vrijdag 2 december vieren het sinterklaasfeest op school. We verwachten de sint en zijn gevolg om 08.30 uur op school. We gaan hem buiten ontvangen en u bent daarbij van harte welkom! Rond 08.45 uur zetten we het feest binnen voort (helaas . . . zonder ouders).

 

 

 

Agenda

dinsdag

  22 november

oudergesprekken

donderdag

  24 november

oudergesprekken

donderdag

  24 november

voorleeswedstrijd   groep 4 - 8

vrijdag

    2 december

sinterklaasviering

woensdag

    7 december

kijkochtend   groep 1 – 5

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille