Nieuwsbrief 7, 1 december 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

We zitten weer volop in de ‘donkere dagen’ voor kerst. Dat wil zeggen: het duurt even voordat het ’s morgens licht is en het is ’s middags al weer vroeg donker. In deze periode staat de school weer bol van activiteiten. De kinderboekenweek is nog maar net afgesloten, of de lampionnenoptocht werd al weer gehouden. Daarnaast hebben we het sinterklaasfeest al gevierd en bereiden we ons voor op het kerstfeest.

 

Staking en oudergesprekken

Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat er op dinsdag 12 december a.s. weer een landelijke staking plaatsvindt in het basisonderwijs. U heeft hierover afgelopen maandag per mail een brief ontvangen. We verwachten dat we over het wel of niet doorgaan van de staking begin volgende week meer duidelijkheid kunnen geven.

Op o.a. dinsdag 12 december hebben we ook de oudergesprekken voor de ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 gepland. Toen wij die gesprekken planden, wisten wij natuurlijk nog niet dat er mogelijk gestaakt zou gaan worden.

We hebben dit besproken in het team. Los van het feit of de staking wel of niet doorgaat, willen wij de oudergesprekken op die avond in ieder geval wel door laten gaan. Dit klinkt wat inconsequent, maar we willen hiermee u tegemoetkomen. Als de staking doorgaat, dan doen wij al voor de tweede keer dit schooljaar een beroep op uw begrip en uw medewerking. Voor ons reden om de gesprekken in ieder geval wel door te laten gaan, mede omdat u daarop ook had gerekend.

 

Lampionnenoptocht

Op dinsdagavond 21 november jl. is dan toch de lampionnenoptocht gehouden. Het weer en de sfeer waren prima! Alle organisatoren: hartelijk dank!

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • Op 23 november is de werkgroep ‘identiteit’ voor de eerste maal bij elkaar gekomen. In de eerste Fusienieuwsbrief heeft u hierover meer kunnen lezen. Vanuit onze school hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep: Kenneth van Rie (voorzitter MR), Petra de Feijter (moeder van Raf, Joey en Toby), juf Anita, juf Eva en juf Sorlina.
  • Op 4 december komt de projectgroep bij elkaar om alle verzamelde informatie op een rijtje te zetten.
  • De tweede fusienieuwsbrief wordt komende week verspreid.

 

 Niet parkeren

 

Op verzoek van het VOT (=verkeersouderteam) het volgende:

Het einde van de Merwedelaan (keerpunt) bij onze school is geen parkeerplaats! Onlangs zijn de onderbroken gele strepen daar weer van een nieuw laagje verf voorzien. Bij een onderbroken streep mag je wel even stoppen om bijvoorbeeld iemand uit of in te laten stappen. Maar echt parkeren mag daar niet.
We hopen dat alle ouders willen meehelpen dit gebied bij de school veilig te houden!

 

TSO

De TSO-krachten (overblijfmedewekers) vragen uw aandacht voor het volgende: Als uw kind voor de TSO niet is afgemeld, maar wel op de lijst staat, geldt dit als ‘wel betalende keer’. Als uw kind niet is aangemeld voor de TSO, maar wel aanwezig is, dan wordt deze keer extra in rekening gebracht.

 

Aankomst Sinterklaas

Vanmorgen zouden sinterklaas en zijn pieten op school aankomen met een enorme luchtballon. We hadden op het plein al ruimte gemaakt, zodat de ballon veilig zou kunnen landen. Maar hoe we ook zongen en keken . . . nergens een luchtballon te zien.

Bijna hadden we de moed opgegeven, toen er opeens een piet aan kwam rennen met de mededeling dat de luchtballon in het weiland van de boerderij van de vader van Jarno (groep 8) was geland! Veilig en zonder ongelukken . . . dat dan weer wel.

En ja hoor, even later kwam de vader van Jarno aanrijden met een tractor met aanhangwagen. En op de wagen . . . jawel . . . de sint en zijn pieten. Wat een geluk! Onder luid gejuich werden ze op het plein ontvangen door juf Veerle, de kinderen, de ouders en de meesters en juffen.

Is het toch nog goed gekomen!

Overigens, onze complimenten voor de fantastische surprises! Daar zaten weer heel wat staaltjes van nijvere huisvlijt bij.

Voorleeswedstrijd

Donderdag 23 november werd de voorleeswedstrijd voor groep 3-8 gehouden. Nadat mevrouw Knots, gespeeld door juf Michelle, bijgekomen was van haar angst voor de kleur roze, lazen vier klassenkampioenen voor: Tijs Roegiers (groep 3/4a), Sanne Oosterloo (groep 4b/5), Britt de Waal (groep 6/7) en Anaïs de Pooter (groep 8). Heel knap dat ze voor zo’n groot publiek dúrven voor te lezen! De jury bestond ook dit keer uit ouders (bedankt voor jullie inzet!), die unaniem kozen voor Sanne alsde voorleeskampioen van 2017! Ze pakte het publiek in met een grappig stukje uit het boek “Het dagboek van een muts” van Rachel Renée Russell. Anaïs gaat onze school vertegenwoordigen in de vervolgronde van Terneuzen!

Overigens, onze complimenten voor de fantastische surprises! Daar zaten weer heel wat staaltjes van nijvere huisvlijt bij.

Agenda

 

maandag

  4 december

MR-vergadering

vrijdag  

  8 december

Kijkochtend;   groep 1 – 8

11 – 14 december

Gespreksmiddagen-/avonden; groep 1 – 7

vrijdag

15   december

Nieuwsbrief

donderdag

21   december

Kerstviering

vrijdag

22   december

Start   kerstvakantie; vanaf 11.45 uur alle kinderen vrij

25   december – 5 januari

Kerstvakantie

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille