Nieuwsbrief 7, 2 december 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Daar konden we natuurlijk niet omheen: het sinterklaasfeest!
Dit jaar kwamen de sint en zijn pieten niet op de gebruikelijke

5 december, maar al op vrijdag  2 december. Heel slim bekeken

van de sint, want hierdoor houdt hij maandag meer tijd over voor

bezoeken aan andere scholen.

Dit jaar werden de sint en zijn gevolg ontvangen door juf Veerle.

Zij toonde zich een ware ‘opperspreekstalmeester’ en wat ons

betreft mag ze dit vaker doen. Alle ingrediënten voor een spannende

en leuke ontvangst waren aanwezig: natuurlijk de sint en zijn pieten,

maar daarnaast ook de politie en een heuse boef!

Wij gaan hier natuurlijk niet het hele verhaal vertellen . . . vraagt u het gerust na bij uw zoon/dochter.

 

Maar na dit spetterende ontvangst, ontvouwde zich een hele gezellige sinterklaasdag. We willen iedereen, die hierbij geholpen heeft, heel hartelijk danken voor hun hulp!

Twitter

Wilt u voor nieuws en foto’s niet steeds hoeven te wachten op de Nieuwsbrief, volg ons dan via ons twitteraccount.

 

Ontruimingsoefening

Afgelopen donderdag hebben we een tweede ontruimingsoefening gehouden. De vorige oefening was aangekondigd bij de kinderen; ze wisten dus wat er komen zou. Deze oefening was wel bekend bij de leerkrachten, maar niet bij de kinderen! En dat was toch te merken; het was duidelijk dat sommige kinderen behoorlijk in verwarring waren. Ook goed om het op deze manier te oefenen. De volgende oefening zal ook voor de leerkrachten onverwachts komen; datum en tijdstip zijn alleen bekend bij juf Sarike en meester Ben ;-)

 
Inspectierapport

Vorige week hebben we de definitieve versie van het inspectierapport ontvangen. Dit rapport is door de inspecteur primair onderwijs opgesteld n.a.v. haar inspectiebezoek op 18 oktober jl.

Over ongeveer 4 weken zal het rapport gepubliceerd worden op de site van de inspectie. We gaan het binnenkort bespreken met de MR.

 

Oudergesprekken 1

In de afgelopen week hebben we de oudergesprekken gehad. Met name de organisatie rond deze gesprekken week af van wat u in voorgaande jaren gewend was. We hebben hierover inmiddels een aantal reacties ontvangen. Deze hebben we in een teamvergadering besproken.

Voor de kerstvakantie ontvangt u van ons per mail een korte enquête over de organisatie van deze oudergesprekken. We hopen dat zoveel mogelijk ouders deze enquête zullen invullen.

 

Oudergesprekken 2

In februari 2017 hebben we onze tweede ronde oudergesprekken. Hierbij een wijziging in de gespreksdatum:

Op de kalender staat dat de eerste gespreksdatum maandag 20 februari is. Dit wordt gewijzigd in dinsdag 21 februari 2017. De tweede datum, donderdag 23 februari, wijzigt niet.

 

Voorleeswedstrijd groep 4 – 8

Lezen blijft belangrijk en geweldig om te doen. Daarom was het fijn dat er ook dit jaar weer voorleesrondes werden gehouden. 24 november had de jury het zwaar, want er lazen maar liefst zes klassenkampioenen in de voorleeswedstrijd. Jason Timmer uit groep 4 werd als jongste deelnemer de voorleeskampioen van 2016! Hij las verrassend mooi over sinterklaas, die een dubbelganger had. De andere kampioenen, Daan Selles (gr. 5), Lieke (gr. 6), Vera (gr. 7a), Jarno (gr. 7b) en Fleur (gr. 8), boeiden het publiek ook met hun voorleestalent.

Fleur gaat onze school vertegenwoordigen als ze in het voorjaar gaat lezen in de bibliotheek. Heel fijn dat er ook dit keer weer ouders bereid waren in de jury plaats te nemen. Bedankt!

 

Speculaastaartenactie Deze actie, die we samen met de OR organiseerden, was een groot succes! Er werden maar liefst 769 taartjes verkocht J Donderdagmorgen 1 december werd een cheque van €500,- overhandigd aan Anja van Cadsand. De ‘Innowalk’ voor Bjorn is inmiddels besteld! Groep 7b/8 hadden als groep de meeste taartjes verkocht en verdienden hiermee een zakje chips. De beste verkopers uit de verschillende klassen waren: Pim Jasperse, Zoë Jasperse, Marit van Rie, Darian van Hoek en Veerle de Plaa. Zij kregen van de OR een mooie prijs! We willen u allemaal heel erg bedanken voor uw bijdrage aan deze actie.

 

 

Kleding voor kinderen groep 2 en groep 3 Soms hebben ook de kinderen in de groepen 2 en 3 nog wel eens een ‘ongelukje’. Het gaat mis bij de wc, ze worden vies bij het buitenspelen  of er wordt geknoeid bij het eten en drinken.  We hebben momenteel vooral veel ‘noodkleding’ op school liggen voor de allerkleinste leerlingen. Maar we zijn dus ook op zoek naar wat grotere maten kleding (broeken, shirts, truien). Dus heeft u nog iets liggen wat er nog (redelijk) goed uitziet in de maten  116, 122 of 128 dan houden we ons van harte aanbevolen. U kunt het afgeven bij één van de groepsleerkrachten.

 

Vrijdag 23 december

Op vrijdag 23 december hebben de kinderen van groep 5 t/m een continuerooster. Dit betekent dat alle kinderen op school, in de eigen klas en met hun eigen juf/meester, eten. De kinderen zijn daarna vanaf 14.00 uur vrij.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn op de gewone tijd (11.45 uur) uit.

 

Agenda

woensdag

   7 december

kijkochtend groep 1 – 5

maandag

12 december

MR-vergadering

donderdag

22 december

kerstontbijt en kerstmarkt

vrijdag

23 december

groep 1 t/m 4: 11.45 uur vrij

groep 5 t/m 8: 14.00 uur (continuerooster)

Kerstvakantie van 26 december 2016 t/m 6 januari 2017

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille