Nieuwsbrief 8, 15 december 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Nog een week en dan vieren we het kerstfeest op school. U heeft daarover inmiddels informatie ontvangen.

Uiteraard staan we niet alleen tijdens die viering stil bij het kerstfeest, maar zijn we daar nu ook al mee bezig. Het kerstfeest . . . feest van de geboorte van Jezus Christus. Laten we dat vooral niet vergeten en wat geweldig dat we dit zo openlijk kunnen schrijven. Er zijn erg veel landen en gebieden, waar dit niet mogelijk is.

 

Terugblik oudergesprekken

In de afgelopen week zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 geweest. Alhoewel het uiteraard altijd mogelijk is om een gesprek te hebben met een van de leerkrachten, is het toch ook prettig om elkaar enkele keren per jaar op een vastgesteld moment te spreken. We realiseren ons dat 10 minuten niet lang is. We moeten ons dan beperken tot de hoofdzaken. Als er zaken aan de orde (moeten) komen, die meer tijd vragen, dan maken we daar een aparte afspraak voor.

De gesprekken met de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 hebben een aantal weken geleden al plaatsgevonden.

Wij hopen dat u de gesprekken als zinvol heeft ervaren. Zo niet, dan horen we dat graag.

 

Nieuws voorgenomen fusie

Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • Op 11 januari 2018 komt de werkgroep ‘identiteit’ voor de tweede keer bij elkaar.

Kerstviering

Nog even wat belangrijke zaken op een rijtje:

  • Wanneer?
         Donderdag 21 december, inloop vanaf 16.30 uur, start om 16.45 uur en klaar      om 18.00 uur.
  • Meenemen:
         Bord, bestek en beker in een plastic tas én 8 tot 10 lekkere hapjes voor      het buffet
  • De ouderraad zorgt voor een      drankje voor de ouders, tijdens de vieringen, op het plein aan de voorkant      van de school.

 

TSO

Er is vrijdag 23 december GEEN overblijf.

Agenda

 

donderdag

21   december

Kerstviering

vrijdag

22   december

Start   kerstvakantie; vanaf 11.45 uur alle kinderen vrij

25   december – 5 januari

Kerstvakantie

woensdag

10   januari

Hoofdluiscontrole

vrijdag

12   januari

Nieuwsbrief

dinsdag

16   januari

Schoolfotograaf

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille

 

 

 

 

 

 

Het team van de Hille wenst u allen gezegende kerstdagen en een heel goed 2018 toe!