Nieuwsbrief 8, 16 december 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

Wat gaat de tijd ontzettend snel! De komende week is het alweer de laatste schoolweek van dit kalenderjaar.

We staan in deze periode stil bij het kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus Christus. We besteden daar in de klassen natuurlijk aandacht aan.

Wat is het geweldig dat we dit feest in alle vrijheid mogen vieren! We horen dagelijks berichten uit landen, waar dit niet mogelijk is. Laten we hen deze dagen niet vergeten!

 

Team

Volgende week is juf Nina Hamelink voor het laatst bij ons op school. Na de kerstvakantie gaat ze op een andere school aan de slag. Wij feliciteren de juf met haar nieuwe baan en wensen haar daar natuurlijk veel plezier en succes bij!

Haar plek zal worden ingenomen door juf Naära de Feijter. Zij is al bekend bij ons, omdat ze op de woensdagen meester Peter vervangt i.v.m. zijn ouderschapsverlof. Aangezien juf Naara ook op ’t Kompas werkzaam is, moeten we nog even bekijken hoe de verdeling van haar werkdagen over beide scholen eruit komt te zien. Zodra we daar meer over weten, zullen we u dat laten weten.

 

Vervangingen

In de afgelopen periode hebben we gelukkig niet heel veel te maken gehad met zieke leerkrachten, maar het is natuurlijk wel voorgekomen en zal in de toekomst zeker vaker voorkomen. Op het moment dat een leerkracht zich ziek meldt, gaan gelijk de ‘alarmbellen’ af en moeten we voor vervanging zorgen.

Dat is niet altijd zo eenvoudig. In de eerste plaats zijn er weinig invallers/sters beschikbaar. In de tweede plaats hebben we te maken met de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Het gevolg hiervan is dat invallers/sters na enkele keren invallen een vast contract moet worden aangeboden. Daar hebben werkgevers (in dit geval de schoolbesturen) vaak geen financiële ruimte voor en dat betekent dat er in veel gevallen dan ook geen beroep op invallers/sters gedaan mag worden.

Merken de kinderen daar iets van? Jazeker; het betekent dat we de afwezigheid van een leerkracht intern moeten oplossen. Hoe? Door bijvoorbeeld de kinderen van een groep te verdelen over de andere groepen. Of in het meest extreme geval een klas naar huis te moeten sturen. Absoluut niet wenselijk, maar we zijn soms gedwongen om dit soort beslissingen te moeten nemen. Gevolg: kinderen niet blij; u niet blij; wij niet blij; leerkrachten die zich bijna niet ziek durven te melden.

We hopen dat de overheid op korte termijn hiervoor oplossingen kan bieden! Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.

We schrijven dit, zodat u weet wat er speelt als we een groep moeten verdelen over andere groepen.

 

Twitter

Wilt u voor nieuws en foto’s niet steeds hoeven te wachten op de Nieuwsbrief, volg ons dan via ons twitteraccount.

 

 


Enquête oudergesprekken

Afgelopen dinsdag heeft u per mail informatie ontvangen over de enquete m.b.t. de oudergesprekken. U heeft tot en met vrijdag 23 december a.s. de tijd om deze enquete in te vullen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders hiervan gebruik maken! Voor alle zekerheid staat hieronder nogmaals de link. Als deze niet werkt, dan kunt u de link kopiëren in de adresbalk van uw browser.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn8MmXuOTzezlENdhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn8MmXuOTzezlENdgUtFbqJQJqTpTQxz1aIKssOUKaC8jZCg/viewform

 

Oudergesprekken

In februari 2017 hebben we onze tweede ronde oudergesprekken. Hierbij een wijziging in de gespreksdatum:

Op de kalender staat dat de eerste gespreksdatum maandag 20 februari is. Dit wordt gewijzigd in dinsdag 21 februari 2017. De tweede datum, donderdag 23 februari, wijzigt niet.

 

Kersthanger groepen 3 en 4/5

Donderdagmiddag a.s., onder schooltijd, gaan de kinderen van de groepen 3 en 4/5 naar de Opstandingskerk, om daar met ouderen een kersthanger te gaan maken.

 

Uitdelen kerstkaarten op school

De weken voor kerst is kennelijk de tijd om kerstkaarten uit te delen. Op zich heel gezellig om die te geven en te ontvangen, maar niet zo leuk als je zelf niets uit te delen hebt of kaart ontvangt. Daarom hebben we hierover in het verleden een regel ingesteld:

 • Als u of uw kind toch graag een kerstkaart wil geven aan iemand anders, dan dit graag buiten het schoolgebouw doen.

 • Het is wel toegestaan om een kaart voor de hele klas te geven; die kaart we dan op in de klas.

   

  TSO (overblijven)

  Op vrijdag 23 december is er, i.v.m. het continurooster, geen overblijven op school.

  Willen degenen die nog een overblijfkaart ‘open’ hebben staan (dus nog moeten betalen), dit voor het einde van dit kalenderjaar in orde maken. Dit i.v.m. de financiële afsluiting van het jaar 2016
  Staan hier de toe-komstige Nobelprijs winnaars?

 

 

Nu zijn het in ieder geval leerlingen van de Plusklas 7/8, bezig met chromatografie.

 

 

 

Parkeren

Bij het halen en brengen van kinderen ontstaan nogal eens gevaarlijke situaties voor het schoolgebouw. Dit komt omdat er diverse ‘verkeersstromen’ door elkaar lopen: mensen die lopen, mensen die fietsen, aankomende en vertrekkende auto’s en in – en uitstappende volwassenen en kinderen.

Met name voor het met de auto ophalen en wegbrengen van kinderen is er een ‘Kiss and Ride – zone’ aangelegd. Hier mogen auto’s kort stilstaan om kinderen uit – of in te laten stappen. Het is dus beslist geen parkeerplaats! Wilt u hier rekening mee houden?

 

Fruitdag

Op dinsdag, woensdag en donderdag ontvangen alle kinderen

fruit op school. De kinderen hoeven dan niet zelf een tussen-

doortje mee te nemen. Op maandag en vrijdag is er geen fruit

van school, dus is het de bedoeling dat de kinderen dan wel zelf

een tussendoortje meenemen. We maken regelmatig mee dat

kinderen op die twee dagen niets van huis hebben meegenomen

of meegekregen. Wilt u hier aan denken?

 

Vrijdag 23 december

Op vrijdag 23 december hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school, in de eigen klas en met hun eigen juf/meester, eten. De kinderen zijn daarna vanaf 14.00 uur vrij.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn op de gewone tijd (11.45 uur) uit.

 

Nieuwjaarsborrel

Op dinsdagmiddag 10 januari 2017 houden we van 16.00 – 18.00 uur op school onze nieuwjaarsborrel. U bent dan van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen.

 

 

Agenda

donderdag

22 december

kerstontbijt en kerstmarkt

vrijdag

23 december

groep 1 t/m 4: 11.45 uur vrij

groep 5 t/m 8: 14.00 uur (continurooster)

Kerstvakantie van 26 december 2016 t/m 6 januari 2017

dinsdag

10 januari

nieuwjaarsborrel op school; 16.00 – 18.00 uur

donderdag

19 januari

schoolfotograaf

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille