Nieuwsbrief 9, 19 januari 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Inmiddels hebben we al weer twee schoolweken achter de rug in het fonkelnieuwe kalenderjaar. Een heel bijzonder jaar in de historie van ‘Cbs de Hille’, omdat er binnenkort een besluit wordt genomen over het wel of niet doorgaan van de voorgenomen fusie.

Wellicht dat u denkt: ‘Maar dat is toch allemaal al lang in kannen en kruiken?’ Dat is echter niet het geval. De projectgroep is druk bezig met het opstellen van de fusie-effectrapportage (FER) en met het onderliggende fusierapport.

Daarna zijn de MR’en aan zet. Zij zijn de officiële vertegenwoordiging van u, als ouders/verzorgers en van het personeel van ‘de Hille’. De MR zal al of niet instemming verlenen aan een eventuele scholenfusie. We verwachten het officiële besluit ergens in februari 2018.

Kortom, 2018 wordt een in ieder geval een bijzonder jaar! Wij wensen u allen een bijzonder goed, gezond en gezegend jaar toe.

 

Team

In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie kregen we onverwachts nog te maken met een personeelswisseling. We hebben u daarover geïnformeerd per mail:

  • We hebben afscheid genomen van juf Manouk Maas. Zij stond elke woensdagochtend voor groep 8 i.v.m. het ouderschapsverlof van meester Peter. Zij is overgestapt naar Stelle/de Zeemeeuw. We danken Manouk hartelijk voor haar werkzaamheden in groep 8!
  • Haar plek is meteen na de kerstvakantie overgenomen door juf Ilse Schrama. We heten juf Ilse van harte welkom op ‘de Hille’ en wensen haar veel succes bij haar werkzaamheden in groep 8.
  • Daarnaast zijn we allemaal geschrokken van het bericht van de ziekte en daardoor afwezigheid van meester Peter. Gelukkig is hij weer aan de beterende hand en hij is zelfs al weer even op school geweest. Maar voor de kinderen van groep 8 is het allemaal wel erg vervelend. In ieder geval wensen we meester Peter van harte beterschap en we hopen dat hij gauw weer voor de klas zal kunnen staan.

 

Schoolfotograaf

Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf bij ons op school. Er zijn individuele foto’s gemaakt en groepsfoto’s.

In verband met de afwezigheid van meester Peter en de afwezigheid van  . . . zal er later in het schooljaar nog een keer een groepsfoto groep 8 gemaakt worden.

Nieuwe klimrekken

Vorige week donderdag kon er geen gebruik worden gemaakt van de gymzaal aan de Merwedelaan. De reden hiervan was dat er die dag nieuwe wandrekken werden geplaatst. Deze week konden ze door de kinderen in gebruik worden genomen.

 

Agenda

 

dinsdag

30   januari

Gezamenlijke   MR-vergadering; de Geule/de Hille/de Meerpaal

woensdag

31   januari

Hoofdluiscontrole;   groepen 6, 7 en 8

vrijdag

  2 februari

Nieuwsbrief

woensdag

  7 februari

Bingo

vrijdag

  9 februari

Kijkochtend   groepen 1 – 8

12   – 16 februari

Voorjaarsvakantie

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille